Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAVODILO ZA UPORABO LOGOTIPA MZ IN DOBER TEK SLOVENIJA

Vsi sofinancirani programi s strani Ministrstva za zdravje morajo navajati vir sofinanciranja skladno z navodilom. Izvajalec projekta mora ob pripravi končnih poročil predložiti tudi dokazila o izvajanju tega navodila v sofinanciranem projektu.

 

 

LOGOTIP MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE

 

 

  

 

 

KAKO?


Enotno pravilo: kadarkoli se uporabi logotip izvajalca (s strani Ministrstva za zdravje sofinanciranega) projekta, je obvezno uporabiti tudi logotip Ministrstva. LOGO MZ 100, LOGO MZ 300, LOGO ANG

 

Na vseh pisnih in vizualnih aktivnostih izvajalec projekta navede: "Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS" ter objavi logotip ministrstva.

 

Na dogodkih povezanih s projektom se predstavi sodelovanje Ministrstva: "Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS".

 

 

KJE?


V vseh organizacijskih in komunikacijskih aktivnostih, ki so povezane z izvajanjem projekta, ki se sofinancira. Med aktivnosti sodijo na primer:

  • Dogodki: konference (tudi novinarske), seminarji, razstave, sejmi, predstavitve, predstavitve na stojnicah itd. ter drugih javnih dogodkih v zvezi z izvajanim projektom, ki se sofinancira,
  • Tiskana gradiva (na lokaciji projekta in pri vseh drugih aktivnostih): panoji, plakati, publikacije (novice, brošure, letaki, zloženke, dokumentacija in podobno), podatkovne zbirke in avdio-vizualno gradivo (zgoščenke, video gradiva),
  • Obveščanje in korespondenca vključno s korespondenco prek elektronske pošte: npr. vabila na delavnice, seminarje, sestanke, vsa uradna obvestila, sporočila za medije,
  • Oglasi: tiskani, televizijski, radijski, spletni ipd.,
  • Spletne strani in družabna omrežja,
  • Sodelovanje z mediji: članki, intervjuji za strokovne in druge medije.

 

Za publikacije velja dodatna zahteva, da mora biti v njih navedeno, katera organizacija je pripravila publikacijo in je odgovorna za vsebino objavljenih informacij.
 
Za spletna orodja (spletne strani, družabna omrežja ipd.) velja, da morata biti objavljen logotip ministrstva in navedba o sofinanciranju projekta na vhodni strani na vidnem mestu.
 

 

 
DOBER TEK SLOVENIJA -  ZA PROGRAME S PODROČJA PREHRANE IN GIBANJA

 

 

 

 
Za programe s področja prehrane in gibanja, ki so sofinancirani s strani Ministrstva za zdravje, veljajo vsa zgornja navodila. Poleg navedb skladno z zgornjimi navodili morajo programi s področja prehrane in gibanja dodati še naslednje:

 


• Logotip Dober tek SlovenijaLOGO DTS 300 (skladno z navodilom za uporabo logotipa DTS),
• Navedbo: Projekt / program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.
• Celotna navedba se tako glasi: "Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS. Projekt / program je del prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano.".