Skoči na vsebino

VARNOST ŽIVIL IN HRANE

 VSEBINE

 

 

 

OBVESTILO:

S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi –ZDU-1G (Uradni list RS, št. 47/13 z dne 31. 5. 2013) je bila s 1. 1. 2014 spremenjena pristojnost Ministrstva za zdravje na področju varne hrane.

Pristojnost s področja varnosti živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu je bila prenešena na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

 

Ministrstvo za zdravje je pristojno na naslednjih področjih varne hrane:

- prehranska dopolnila, več informacij
- živila za posebne skupine, več informacij
- materiali za stik z živili, več informacij