Skoči na vsebino

SMERNICE DOBRE HIGIENSKE PRAKSE

 

 

Uredba o higieni živil (ES) št. 852/2004 omogoča razvoj smernic dobre higienske prakse, oziroma določa uporabo principov HACCP, kot orodja za izpolnjevanje novih zahtev zakonodaje. Skladno z 8. členom Uredbe o higiene živil 852/2004/ES, so smernice za dobro higiensko prakso pomemben instrument, ki nosilcem živilske dejavnosti pomagajo, da spoštujejo pravila higiene živil in uporabljajo načela HACCP. Nacionalne smernice razvijajo in razširjajo sektorji živilske dejavnosti


NAPOTKI ZA RAZVOJ SMERNIC DOBRE HIGIENSKE PRAKSE

Ministrstvo za zdravje predlaga uporabo napotkov  za pripravo omenjenih smernic, ki sta jih pripravila Zdravstveni inšpektorat RS in Inštitut za varovanje zdravja RS. Napotki bodo v pomoč sektorjem živilskih dejavnosti na poti od ideje do končne realizacije. Ti določajo potrebne postopke in korake za pripravo smernic, ki bodo tako v celoti pripravljene skladno z zahtevami pravnega reda in bodo dejansko vodile k skladnosti živilskih dejavnosti s splošnimi ter posebnimi higienskimi zahtevami in z zahtevami po uvedbi stalnih postopkov, zasnovanih na podlagi načel HACCP.


ODOBRENE SMERNICE S STRANI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE
 Smernice dobre higienske prakse/HACCP za gostinstvo (več: Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije ) http://www.gzs.si/slo/panoge/turisticno_gostinska_zbornica_slovenije/30019
 Smernice dobre higienske prakse/HACCP za kuhinje vrtcev (več: Skupnost vrtcev Slovenije). http://www.skupnostvrtcev.si/smeni2e.html