Skoči na vsebino

ZAKONODAJA

 

Krovna EU zakonodaja:

 • Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS
 • Uredba Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili

EU zakonodaja za skupine materialov:

 • Uredba Komisije (ES) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
 • Uredba Komisije (ES) št. 450/2009 z dne 29. maja 2009 o aktivnih in inteligentnih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
 • Direktiva Sveta z dne 15. oktobra 1984 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na keramične izdelke, namenjene za stik z živili (84/500/EGS)

 • Direktiva Komisije 2007/42/ES z dne 29. junija 2007 o materialih in izdelkih iz regenerirane celulozne folije, namenjenih za stik z živili

Specifična EU zakonodaja:

 • Uredba Komisije (EU) št. 284/2011 z dne 22. marca 2011 o posebnih pogojih in podrobnih postopkih za uvoz polimerne kuhinjske posode iz poliamida in melamina, ki je po poreklu ali je bila poslana iz Ljudske republike Kitajske in Kitajskega posebnega upravnega območja Hongkong
 • Direktiva Komisije 93/11/EGS z dne 15. marca 1993 o sproščanju N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi iz dud in tolažilnih dud iz elastomera ali gume

 • Uredba Komisije (ES) št. 1895/2005 z dne 18. novembra 2005 o omejitvi uporabe nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

 • Uredba Komisije (ES) št. 282/2008 z dne 27. marca 2008 o recikliranih polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in spremembi Uredbe (ES) št. 2023/2006

 

Nacionalna zakonodaja:

 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04)
 • Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta ES o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS, (Uradni list RS, št. 53/05, 66/06 in 31/08 in neuradno prečiščeno besedilo)
 • Uredba o izvajanju uredbe Komisije (ES) o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, (Uradni list RS, št. 119/07)
 • Uredba o obvezni registraciji in ravnanju podjetij, ki proizvajajo, predelujejo in prva dajejo v promet materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, (Uradni list RS, št. 57/08)
 • Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 1895/2005 o omejitvi uporabe nekaterih epoksi derivatov v materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, (Uradni list RS, št. 121/2006)
 • Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, (Uradni list RS, št. 36/05 in 100/06 )
  Pravilnik o preskušanju izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili, (Uradni list RS, št. 131/03, 65/08 in neuradno prečiščeno besedilo)
 • Pravilnik o prenehanu veljavnotiin uporabe določenih pravilnkov na področju materialov, idelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS. št 6/2012)
 • Pravilnik o keramičnih materialih in izdelkih, (Uradni list RS, št. 38/06)