Skoči na vsebino

PRVA PRIJAVA

Z uveljavitvijo novega Pravilnika o prehranskih dopolnilih (Ur.l. RS, št. 66/2013) z dne 5.8. 2013 je ukinjen postopek prve prijave, kar pomeni da Ministrstvo za zdravje  z dnem uveljavitve pravilnika ne sprejema več prvih prijav za prehranska dopolnila in ne vodi seznama prehranskih dopolnil, ki so v prometu v Republiki Sloveniji.

 

POMEMBNO OBVESTILO: Ne glede na novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja pa za prehranska dopolnila velja krovna živilska zakonodaja, ki določa, da morajo biti vsa prehranska dopolnila, ki so dana na trg, varna za uživanje, kar pomeni, da živila ne smejo vsebovati snovi v taki obliki in količini, ki bi predstavljala tveganje za zdravje ljudi.. Nosilec živilske dejavnosti (t.j. fizična ali pravna oseba) je odgovoren za zagotavljanje izpolnjevanja zahtev živilske zakonodaje v  svoji živilski dejavnosti, ki vključuje vse stopnje od pridelave, predelave in distribucije. Inšpekcijski organi bodo pri nosilcih živilske dejavnosti še naprej preverjali skladnost izdelkov z živilsko zakonodajo!