Skoči na vsebino

RAZVRSTITEV IZDELKOV: ZDRAVILA - PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila so po svoji obliki podobna zdravilom, zato se z njimi pogosto zamenjujejo. Velikokrat prehranska dopolnila vsebujejo snovi, ki so hkrati tudi učinkovine zdravil npr. glukozamin, hondroitin, različni ekstrakti rastlin ipd. Pri tem je potrebno vedeti, da so prehranska dopolnila živila od katerih se zdravila po definiciji, namenu uporabe in  dokazani učinkovitosti za zdravljenje bolezni in bolezenskih stanj bistveno razlikujejo.

V primerih dvoma o tem, ali se nek izdelek razvršča med zdravila ali med prehranska dopolnila, se uporabljajo določbe 7. člena Zakona o zdravilih ZZdr-2 (Uradni list RS, št. 17/14), kjer se s posebnim ugotovitvenim postopkom ugotavlja, ali se izdelek razvršča med zdravila. Na podlagi tega člena zakona je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) pripravila in objavila nacionalne Smernice za opredelitev izdelkov.

 

Za razvrstitev izdelka je poleg sestave bistvena tudi njegova predstavitev oziroma namembnost.

Prehranskim dopolnilom in njihovim sestavinam se ne sme pripisovati zdravilnih učinkov oz. jih predstavljati kot zdravilo. Potrošniki od njih ne smejo oz. ne morejo pričakovati učinkov na izboljšanje bolezni in bolezenskih stanj.

 

JAZMP je pristojni organ za razvrščanje izdelkov, za katere obstaja dvom, ali se razvrščajo med zdravila ali v druge skupine izdelkov, kot so medicinski pripomočki, prehranska dopolnila ali kozmetični proizvodi -  Poleg Smernic podrobne informacije najdete tudi na spletni strani JAZMP.