Skoči na vsebino

ŽIVILA ZA POSEBNE PREHRANSKE NAMENE

Živila za posebne prehranske namene so živila, ki se zaradi posebne sestave ali načina proizvodnje bistveno razlikujejo od običajnih živil, ki ustrezajo označenim prehranskim namenom ter so dana v promet tako, da navajajo to ustreznost.

 

 

 

 

 


Živila za posebne prehranske namene so zaradi posebnih prehranskih lastnosti namenjena:
- prehrani določenih skupin oseb z motnjami prebave ali presnove
- osebam, katerih fiziološko stanje zahteva nadzorovano in usmerjeno prehrano z določenimi snovmi v  živilu
- zdravim dojenčkom in majhnim otrokom.

Zakonodaja na področju živil za posebne prehranske namene je v EU harmonizirana. Nacionalni predpis, ki pokriva to področje je Pravilnik o živilih za posebne prehranske namene.

 

V prilogi I tega pravilnika je seznam skupin živil za posebne prehranske namene za katere so določeni posebni predpisi. To so:
- začetne in nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke
- žitne kašice in živila namenjena dojenčkom in majhnim otrokom
- živila za uporabo v energijsko omejevalnih dietah
- živila za posebne zdravstvene namene
- živila brez glutena
- živila za prehrano športnikov
- živila z zmanjšano vsebnostjo natrija ali soli

Z namenom ureditve trga živil za posebne zdravstvene namene smo skladno z zakonodajo o živilih za posebne zdravstvene namene izdelali napotke glede opredelitve živil za posebne zdravstvene namene kot vodilo tako pristojnim uradnim organom kot nosilcem živilske dejavnosti.


PRVA PRIJAVA

 

Pred prvim dajanjem v promet je potrebno v Republiki Sloveniji prijaviti naslednja živila za posebne prehranske namene:

-          začetne formule za dojenčke,

-          tista živila za posebne prehranske namene, ki ne spadajo v eno izmed skupin iz seznama Priloge I Pravilnika o živilih za posebne prehranske namene;

 

Seznam prijavljenih začetnih formul za dojenčke lahko najdete tukaj.


Prva prijava se opravi v skladu z 10. členom Pravilnika o živilih za posebne prehranske namene (Uradni list, št. 46/02, 117/02, 42/2003, 41/04, 65/06 , 57/07 in 22/10) oz. v skladu z 9. členom Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke (Uradni list RS, št. 54/07, 2/08 - popr., 8/10 in 38/14).


Za namen prve prijave se plača upravna taksa v vrednosti 18,12 evrov.

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (uradno prečiščeno besedilo) (ZUT-UPB5) se upravna taksa plačuje v gotovini, z elektronskim medijem ali drugimi plačilnimi instrumenti.

Številka računa: 01100 - 1000315637, sklic: 11 27111-7111002; prva prijava živila za posebne prehranske namene.

Ostale dopolnitve in obvestila o spremembah so brezplačne, na ministrstvo pa jih je možno posredovati tudi preko elektronske pošte: gp.mz@gov.si ali po faksu št. 01 478 60 58.


Prvo prijavo pošljite na naslov:
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000 LJUBLJANA

 

 

KORISTNE POVEZAVE

JAVNE OBJAVE

Sporočilo za javnost o razvrstitvi živil za posebne zdravstvene namene (18. 2. 2014)

 

ZAKONODAJA