Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŽIVILA ZA POSEBNE SKUPINE

Živila za posebne skupine so posebno sestavljena in/ali predelana živila namenjena zadovoljevanju prehranskih potreb zdravih dojenčkov in majhnih otrok, prehranski obravnavi bolnikov, vključno z dojenčki, ter osebam, ki hujšajo pod zdravniškim nadzorom.


Od 20. julija 2016 se uporablja Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009.

 

Uredba ukinja pojem živil za posebne prehranske namene in določa zahteve o sestavi in informacijah za naslednje kategorije živil:
- začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule,
- živila na osnovi predelanih žit in otroško hrano,
- živila za posebne zdravstvene namene,
- popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo.

 

Živila, ki so se uvrščala med živila za posebne prehranske namene, kot so: živila za športnike, živila brez glutena, živila brez laktoze, živila za energijsko omejene diete kot nadomestek za enega ali dva obroka dnevno, mlečni napitki in podobni proizvodi, namenjeni majhnim otrokom, nekatera druga živila kot so živila za nosečnice in doječe matere, živila namenjena starostnikom ipd., se sedaj obravnava kot živila za običajno prehrano, za katera veljajo pravila splošne živilske zakonodaje.

 

 

OBVEZNOST OBVEŠČANJA ALI PRVE PRIJAVE

 

Nosilec živilske dejavnosti mora živila, za katera je predpisana obveznost obveščanja ali prve prijave skladno z zakonodajo pred prvim dajanjem v promet v Republiki Sloveniji, prijaviti pristojnemu organu.

 

Pred prvim dajanjem v promet v Republiki Sloveniji je potrebno prijaviti naslednja živila:
- začetne formule za dojenčke pri Ministrstvu za zdravje,
- živila za posebne zdravstvene namene pri Inšpektoratu Republike Slovenije.

 

Ministrstvo za zdravje na podlagi 9. člena Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke (Uradni list RS, št. 54/07, 2/08 – popr., 8/10 in 38/14) vodi seznam prijavljenih začetnih formul, ki so v prometu v Republiki Sloveniji. Seznam je dostopen na naslednji povezavi.

 

Vlogo za prvo prijavo začetnih formul za dojenčke se pošlje na naslov:
Ministrstvo za zdravje
Štefanova ulica 5
1000 Ljubljana

ali na elektronski naslov: gp.mz(at)gov.si

 

Za prvo prijavo se skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) plača upravna taksa v višini 18,12 evra.

 

Plačilo upravne takse se lahko izvede pri ponudnikih plačilnih storitev (banke, hranilnice) ali na negotovinskih plačilnih mestih UJPPlačam brez stroškov plačilnih storitev (seznam negotovinskih plačilnih mest in njihov delovni čas sta objavljena na spletni strani Uprave RS za javna plačila), pri čemer se navede naslednje podatke:
- naziv prejemnika: Ministrstvo za zdravje
- naslov prejemnika: Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
- številka vplačilnega podračuna (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
- SWIFT/BIC: BSLJSI2X
- model in sklicna št. (referenca): SI11 27111-7111002
- namen plačila: prva prijava začetne formule za dojenčke
- koda namena: GOVT.

 

Ostale dopolnitve in obvestila o spremembah glede prijavljenih začetnih formul, razen sprememb sestave izdelka, ki pomeni nov izdelek, so brezplačne. 

 

UPORABNE POVEZAVE

 

 

ZAKONODAJA