Skoči na vsebino

SPOROČILO ZA JAVNOST O RAZVRSTITVI ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE

18. 2. 2014

 

RAZVRSTITEV ŽIVIL ZA POSEBNE ZDRAVSTVENE NAMENE

 

 

 

Živila za posebne zdravstvene namene so posebna skupina živil, namenjena za prehranjevanje oziroma prehransko obravnavo bolnikov z omejeno, oslabljeno ali moteno zmožnostjo uživanja običajnih živil zaradi določene bolezni, motnje ali zdravstvenega stanja. Navedb za dietetsko uravnavanje bolezni, motenj ali zdravstvenih stanj, ki so jim ta živila namenjena, ne bi smeli razumeti, kot da ima živilo lastnosti preprečevanja, zdravljenja ali ozdravljenja bolezni, saj je takšno navajanje za živila prepovedano in zanje tudi ni ustrezno znanstveno dokazano.

 

Živila za posebne zdravstvene namene pomenijo posebno predelana ali sestavljena živila, ki so namenjena prehranski obravnavi bolnikov, vključno z dojenčki, in se uživajo pod zdravniškim nadzorom; namenjena so za izključno ali delno prehrano bolnikov z omejeno, oslabljeno ali moteno zmožnostjo uživanja, prebave, absorpcije, presnove ali izločanja običajnih živil ali določenih hranilnih snovi, ki jih ta vsebujejo, ali presnovkov ali z drugimi zdravstveno pogojenimi prehranskimi potrebami, pri katerih prehranske obravnave ni mogoče doseči samo s spremembo običajne prehrane.

 

Izkušnje na tržišču kažejo, da so v prometu tudi izdelki, ki ne ustrezajo definiciji živil za posebne zdravstvene namene. Nosilci živilske dejavnosti pogosto med živila za posebne zdravstvene namene uvrščajo izdelke, ki niso primerni za prehransko obravnavo bolnikov, temveč se uporabljajo za nadomestilo in izravnavo nezadostnega vnosa hranil, ki pa ni posledica omejene, oslabljene ali motene zmožnosti uživanja običajnih živil zaradi določene bolezni, motnje ali zdravstvenega stanja. Poleg tega se obvezna navedba o bolezni, motnji ali zdravstvenemu stanju na embalaži živil za posebne zdravstvene namene pogosto zlorablja za dajanje na trg bodisi izdelkov, ki po definiciji spadajo med prehranska dopolnila, ob hkratnem kršenju prepovedi z boleznijo povezanega oglaševanja živil, bodisi za dajanje na trg izdelkov, ki po definiciji spadajo med zdravila in bi bilo zanje pred začetkom trženja treba pridobiti dovoljenje za promet z zdravilom.

 

Z namenom ureditve trga živil za posebne zdravstvene namene smo skladno z zakonodajo o živilih za posebne zdravstvene namene izdelali napotke glede opredelitve živil za posebne zdravstvene namene kot vodilo tako pristojnim uradnim organom kot nosilcem živilske dejavnosti.