Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA (PREHRANA, GIBANJE, DUŠEVNO ZDRAVJE, ITD.)

 

Zdravo prehranjevanje, redna telesna dejavnost in skrb za duševno zdravje so ključni dejavniki varovanja in krepitve zdravja. Prispevajo k boljšemu zdravju, večji kakovosti življenja in k vzdržnosti zdravstvenih sistemov. Med odraščanjem zagotavljajo optimalno rast in razvoj, izboljšujejo počutje in delovno storilnost pri odraslih, dolgoročno pa krepijo zdravje, povečujejo kakovost življenja in prispevajo k aktivnemu in zdravemu staranju.

 

Na ministrstvu za zdravje smo v sodelovanju z drugimi resorji, stroko in NVO  pripravili  Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje za desetletno obdobje.

Nacionalni program je strateški in celovit okvir, s katerim želimo izboljšati prehranske navade in povečati telesno dejavnost med prebivalci Slovenije od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti. Opredeljene ima konkretne in merljive cilje, s katerimi želimo zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne teže prebivalcev, vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni, posledično na vzdržnost zdravstvenega sistema ter vplivati na zmanjšanje razlik v zdravju prebivalcev. Za usklajeno delovanje in izvajanje nacionalnega programa bo skrbela medresorska delovna skupina. Konkretne aktivnosti, s katerimi bo dosežena operacionalizacija ukrepov, njihovi nosilci in tudi potrebna finančna sredstva, pa bodo opredeljene v periodičnih izvedbenih načrtih. več informacij

 

 

 

 

Promocija zdravega načina življenja je vključena tudi v različne nacionalne strateške dokumente:

  • Strategija o zdravju otrok v povezavi z okoljem 2012-2020,
  • Nacionalni program za mladino 2012-2021,
  • Nacionalni program športa 2014-2023,
  • Nacionalni program obvladovanja raka 2010 – 2015,
  • Nacionalni program preprečevanja sladkorne bolezni 2010 – 2020,
  • Akcijski plan za invalide 2014-2021,
  • Resolucija o varnosti c cestnem prometu 2013-2022,
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu

vsebine

  • Prehranske smernice za oblikovanje pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili (18.7.2016) več informacij