Skoči na vsebino

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

 

 

 

 

Z vključevanjem v Evropski teden mobilnosti na Ministrstvu za zdravje spodbujamo ukrepe na področju uvajanja trajnostne mobilnosti. Le-ti  so eden izmed pomembnih ciljev Nacionalnega programa Dober tek Slovenija, z uresničevanjem katerega želimo zmanjšati breme debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni med slovenskim prebivalstvom.

 

 

 

 

Ob tem izpostavljamo pomen aktivnega transporta (kolesarjenja, pešačenja) za zdravje.


Pridružujemo se tudi letošnjemu sloganu ZDRUŽIMO MOČI, DELIMO SI PREVOZ. Z deljenjem prevoza zmanjšamo lastne transportne stroške in ogljični odtis, za nameček pa naša dnevna potovanja postanejo še zabaven družabni dogodek.  Študije so namreč pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic spravi kar 15 zasebnih avtomobilov, s čimer v mestih ostane na voljo več prostora za pešce, kolesarje, javni prevoz in življenje na sploh, tudi zrak je zaradi tega čistejši.

 

Sofinanciramo projekt Aktivno v šolo, s katerim želimo otroke spodbuditi k rednemu prihodu v šolo peš ali s kolesom. več informacij

 

V tujini razširjeno navado, da odrasli organizirano spremljajo otroke do šole peš ali s kolesom po vnaprej začrtanih poteh in po stalnem urniku, želimo prenesti tudi v Slovenijo. Tako imenovana Pedibus in Bicivlak  sta odličen način aktivnega prihoda v šolo, ki spodbujata otroke k  samostojnosti in k zdravemu življenjskemu slogu. S Pešbusom in Bicivlakom se učenci lahko v šolo odpravijo peš/s kolesom v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku, uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odraslih, spoznavajo otroke in druge ljudi iz soseske, s čimer tudi skupnost postane bolj povezana. 

 

 

Leta 2017 je v času Evropskega tedna mobilnosti v sodelovanju Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za zdravje, Agencije RS za okolje in Mladinske zveza Brez izgovora Slovenija potekala prva  

 

 

NACIONALNA KONFERENCA

 

Z MLADIMI O TRAJNOSTNI MOBILNOSTI - ALI LAHKO ZGRADIMO BOLJŠO, ČISTEJŠO IN VARNEJŠO PRIHODNOST? 

 

 

Hiša Evropske unije, Dunajska cesta 20, Ljubljana,
Sreda, 20. september 2017

 

 

 

Potovalne navade se oblikujejo skozi otroštvo, pomemben je tudi čas polnoletnosti, ki omogoča samostojno vožnjo z avtomobilom. Se bomo odpravili na pot peš, s kolesom, javnim prevozom ali drugo alternativno obliko mobilnosti? Ali bomo raje enostavno sedli v avto, čeprav to ni najbolj gospodarno, zdravo, varno, družabno in prijazno do okolja, v katerem živimo? 

 

Odgovore na ta in še vrsto novih vprašanj je obravnavala Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti za mlade, ki je potekala v Ljubljani, 20. septembra 2017, v okviru Evropskega tedna mobilnosti. S konferenco smo želeli predvsem prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med mladimi ter jim predstaviti drugačne rešitve pri prevozu in organizaciji dnevnih poti.  

 

Konferenca je bila tudi priložnost, da mladi, stari od 15 do 29 let, povedo svoje mnenje, delijo znanja, izkušnje ter izpostavijo svoje potrebe s področja trajnostne mobilnosti in skupaj s predstavniki državnih ustanov ter strokovnjakov s področij prometa, okolja, zdravja, izobraževanja ter dela, družine in socialnih zadev spoznajo aktualno problematiko trajnostne mobilnosti med mladimi ter v delavnicah poiščejo rešitve in predloge za naprej. 

 

Konferenco smo organizirali Ministrstvo za infrastrukturo, Agencijo RS za okolje, Ministrstvo za zdravje, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija in Agencija za varnost v prometu. 

 

Več o konferenci 

 

Program 

 

 

V letu 2018 bomo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in promet ter ostalimi resorji organizirali  

 

 

REGIJSKE DELAVNICE

OSTANIMO MOBILNI

 

 

Ostati mobilen je pomembno vodilo starajoče se družbe. Želimo si, da bi starejše spodbudili, da hodijo več, saj imajo na razpolago več časa, hoja koristi njihovemu zdravju in počutju, prinaša pa tudi družabne prednosti.

 

Pomembno je, da s pomočjo redne telesne dejavnosti skozi celotno življenjsko obdobje skrbimo za svojo telesno pripravljenost, kar nam bo pomagalo tudi v starosti ohranjati mišično maso in močne kosti. S telesno dejavnostjo tudi pomembno zmanjšamo nevarnost bolezni srca in ožilja, možnost nastanka kapi, znižamo krvni tlak ter raven holesterola, lahko preprečimo sladkorno tipa 2, raka na dojki in prostati.

 

Povezave med zdravjem in telesno aktivnostjo (tudi hojo, kolesarjenjem) so tesno povezane tudi z urejanjem prostora in urbanističnim načrtovanjem, zato je pomembno, da se zdravstveni sektor strateško povezuje z ostalimi resorji na področju spodbujanja trajnostne mobilnosti, ki lahko pomembno vpliva na količino opravljene telesne dejavnosti pri prebivalstvu.

 

Starejši so vse večja skupina prebivalcev, ki je odvisna od kakovostne infrastrukture in spremljajočih storitev, ki jim omogočajo udobno življenje brez avta in kolesa. Od tega sta odvisni tudi njihova samostojnost in svobodno gibanje. Hoja kot prometna praksa postaja zaradi demografskih sprememb vse pomembnejša. Celovito načrtovanje prometnih ureditev in povezovanje ukrepov na različnih področjih, tudi zdravstvenem, je ključno za izboljšanje varnosti starejših pešcev/kolesarjev, kar je predpogoj, da se ti odločijo za pešačenje/kolesarjenje oz. uporabo kombiniranih oblik prevoza.

 

Več informacij o dogodku najdete tukaj.