Skoči na vsebino

AKTUALNO


Ministrstvo za zdravje je v okviru uresničevanja nacionalne prehranske politike oblikovalo in sprejelo smernice uravnoteženega prehranjevanja za ključne skupine prebivalcev Slovenije:


  • otroke in mladostnike,

  • študente,

  • delavce v delovnih organizacijah,

  • bolnike v bolnišnicah in

  • starostnike v domovih za starejše občane.


 

Z namenom načrtovanja in priprave čim bolj energijsko in hranilno uravnoteženih obrokov v sistemih z organiziranim načinom prehranjevanja smo sprejeli tudi standardizirane jedilnike za:


  • vzgojno-izobraževalne ustanove,

  • dijake in študente v sistemih subvencionirane prehrane,

  • delavce v delovnih organizacijah ter

  • bolnike in starostnike v bolnišnicah oziroma domovih.

 

Stališče Ministrstva za zdravje do vegetarijanstva pri otrocih v vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih zavodih (.pdf)