Skoči na vsebino

ŠOLSKI LONEC

 

 

 

 

 

 

 

Šolski lonec je nastal kot plod dolgoletnega medsektorskega sodelovanja med zdravstvom in šolstvom z namenom, da bi vsi, ki skrbijo za zdravo prehrano na enem mestu našli čim več uporabnih informacij o pomenu prehrane in gibanja za zdravje otrok in mladih.

 

Temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki sta jih sprejeli ministrstvi, pristojni za zdravje in izobraževanje ter na Zakonu o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013 in 46/2014). Strokovne vsebine so prilagojene tako tistim, ki želijo pridobiti osnovne informacije o prehrani in gibanju, kot strokovnjakom, ki vsakodnevno delujejo na področju šolske prehrane in telesne dejavnosti - organizatorjem prehrane v vrtcih, vodjem šolske prehrane, vodjem kuhinj, učiteljem gospodinjstva in ostalim učiteljem, srednjim šolam, dijaškim domovom, staršem in skrbnikom otrok, strokovnjakom s področja javnega zdravja …

 

 

Nasvete in recepte si lahko ogledate na spletni strani Šolski lonec več