Skoči na vsebino

STRATEŠKE USMERITVE, SMERNICE IN PUBLIKACIJE

Strateške usmeritve

 • RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU O PREHRANI IN TELESNI DEJAVNOSTI ZA ZDRAVJE 2015-2025. (2015) V Sloveniji narašča število ljudi s prekomerno telesno maso (debelih), posledično pa tudi število bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, med katerimi izstopa sladkorna bolezen tipa 2. Prezgodnja obolevnost zaradi teh bolezni skrajšuje leta zdravega življenja in vpliva na kakovost življenja prebivalcev, zmanjšuje produktivnost ter povečuje stroške zdravstvene oskrbe. S predlaganimi ukrepi v Resoluciji želimo izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev vseh starosti še posebej socialno ogroženih.  več informacij
 • Nacionalni akcijski načrt za zmanjševanje uživanja soli v prehrani prebivalcev Slovenije za obdobje 2010-2020 (2010) (.pdf) več informacij   - dokument je bil sprejet s strani ministra za zdravje 30.7.2010. Nacionalni akcijski načrt v namen zmanjševanja uživanja soli vključuje sodelovanje države, strokovne javnosti, zdravstvenih ustanov, živilskopredelovalne industrije in gostinskih obratov ter ozavešcanje potrošnikov o problematiki čezmernega uživanja soli.
 • Nacionalni program prehranske politike za obdobje 2005 do 2010 (2010) (.pdf) slovenska verzija angleška verzija - je knjižna izdaja povzetka Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010. Uporabniku prijazna publikacija je namenjena vsem partnerjem v uresničevanju ukrepov in nalog, določenih z omenjeno resolucijo. Knjiga je dostopna v slovenskem in angleškem jeziku.

 

 • Referenčne vrednosti za energijski vnos ter vnos hranil (2016) (.pdf) več informacij  Potrebe po energiji in hranljivih snoveh so od človeka do človeka in od dneva do dneva različne in so odvisne od vrste notranjih (endogenih) in zunanjih (eksogenih) dejavnikov. NIJZ je pripravil posodobljen tabelarični prikaz priporočil za otroke (od 1. leta starosti naprej), mladostnike, odrasle, starejše, nosečnice ter doječe matere.
 • Referenčne vrednosti za vnos hranil (.pdf) več informacij - prevedlo in izdalo jo je Ministrstvo za zdravje v okviru uresničevanja ukrepov prehranske politike leta 2004 in predstavlja osnovo zdrave in uravnotežene prehrane v Republiki Sloveniji. Priporočila so oblikovala društva iz Nemčije, Švice in Avstrije. Publikacije je bila objavljena in poslana vsem ustanovam, ki se ukvarjajo z načrtovanjem obrokov. Referenčne vrednosti za vnos hranil smo v delu, ki se nanaša na vitamin D, posodobili v skladu s 4. izdajo popravljenega ponatisa iz leta 2012 ISBN: 978-3-86528-128-9 Nemškega prehranskega društva. 

Smernice za populacijske skupine

 • Smernice zdravega prehranjevanja za dojenčke (2010) več informacij  - Smernice predstavljajo standard glede vnosa energije in hranil pri zdravih otrocih do prvega leta starosti; pristopov pri uvajanju mešane prehrane pri dojenju; privajanje otroka na družinsko prehrano; hkrati so tudi orodje za zdravstvene delavce, za podajanje enovitih prehranskih vsebin v okviru zdravstveno vzgojnih programov, šol za bodoče starše ter sistema patronažnih služb, ki imajo v praksi pomembno vlogo pri spodbujanju dojenja ter uvajanju mešane prehrane pri dojenčkih, ki normalno napredujejo v rasti in razvoju.  
 • Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2005)(.pdf) več informacij  (brez jasličnih oddelkov v vzgojno-varstvenih organizacijah) So smernice, katerih uporaba je po Zakonu o šolski prehrani postala zavezujoča za vrtce in šole.
  • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (2008) (.pdf) uvod ,jedilniki  
  • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah za dijake (2008) (.pdf) več informacij  
  • Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojno izobraževalnih ustanovah (2008) (.doc) več informacij

 • Smernice zdravega prehranjevanja za študente z jedilniki (2008)(.doc) več informacij , študentski jedilniki
 • Smernice zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah (2008) (.pdf) več informacij  delovnim organizacijam omogočajo načrtovanje uravnoteženih obrokov ob upoštevanju težavnostne stopnje dela zaposlenih.
 • Smernice zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah - PRAKTIKUM (2008) (.pdf)  - jedilniki  več informacij. Izhajajoč iz Smernic za pripravo uravnotežnih obrokov v delovnih organizacijah, predstavlja praktično orodje, ki je namenjeno kuharjem, saj vsebuje primere uravnotežnih obrokov (jedilnikov).
 • Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane (2008) (.pdf) več informacij . Bolnišnice do danes niso imele enotnih prehranskih priporočil. Publikacija je še ena izmed sklopa priporočil, ki smo jih pripravili v okviru uresničevanja prehranske politike.
 • Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občanePRAKTIKUM (2008) več informacij  V praktikumu boste našli tudi praktične primere uravnoteženih obrokov, ki bodo v pomoč predvsem vodjem kuhinj in kuharjem v bolnišnicah in domovih za starejše občane.

Publikacije in druga gradiva

 • Lahko jem v nosečnosti: nasveti in kuharski recepti.  Belović Branislava (2012). Murska Sobota: Pomursko društvo za boj proti raku.
 • Kratke smernice za zdravo prehranjevanje nosečnic, ki ji je izdala območna enota Kranj Nacionalnega inštituta za javno zdravje
 • Priporočila za zeleno javno naročanje ekoživil, ki jih je pripravil Inštitut za trajnostni razvoj (.pdf) več informacij  Namen teh priporočil je pomagati pri uvajanju ekoloških živil v javno naročanje. Namenjena so predvsem organizatorjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z javnimi naročili živil.