Skoči na vsebino

TEMELJNI DOKUMENTI

 

Slovenija

 

 • Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in snovi ter materialov, ki prihajajo v stik z živili več 
 • Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005 - 2010 (.pdf)
 • Resolucija o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025 ( .pdf) , več

 

WHO

 • Agenda Zdravje v 21. stoletju
 • Prvi akcijski načrt prehranske politike za obdobje 2000–2005 za evropsko regijo
 • Sklepi Mednarodne konference o prehrani (1992)
 • Sklepi Svetovnega vrha o hrani (1996)
 • Prehrana in preventiva srčno-žilnih bolezni (WHO Technical Report Series No. 916)
 • Resolucija o globalni strategiji na področju prehrane, gibanja in zdravja (2004)
 • Evropska deklaracija o preprečevanju debelosti (EUR/06/5062700/8) več  
 • Dunajska izjava o prehrani in nenalezljivih bolezni v kontekstu Zdravje 2020 več 
 • Rimska deklaracija o prehrani več
 • Marketing of foods and non-alcoholic beverages to children (Trženje hrane in brezalkoholnih pijač otrokom – skupek priporočil) več
 • Sugars intake for adults and children Guideline (Priporočila za količino zaužitega sladkorja za odrasle in otroke) več

 

EU

 • Amsterdamska pogodba EU (1997),
 • Sklepi Sveta Evrope, povezani z zdravim življenjskim slogom, izobraževanjem, obveščanjem in komuniciranjem (Uradni list EU, 2004/C 22/01),
 • Sklepi Sveta Evrope, povezani s promocijo zdravja srca (2004),
 • Bela knjiga o varnosti hrane (2000),
 • Evropska mreža za prehrano in telesno dejavnost (2003);
 • Bela knjiga o strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo (2007)
 • Akcijski načrt za preprečevanje otroške debelosti (Februar 2014)
 • Sklepi Sveta, povezani z zdravim življenjskim slogom, izobraževanjem, obveščanjem in komuniciranjem (Uradni list EU, 2004/C 22/01),
 • Sklepi Sveta , povezani s promocijo zdravja srca (2004),
 • Resolucija Sveta Evropske unije ResAP (2003)3 o prehrani in prehranski oskrbi v bolnišnici (2003)
 • Sklepi sveta o prehrani in telesni dejavnosti
 • Resolucija Sveta Evrope o prehrani in prehranski oskrbi v bolnišnici (.doc) (2005). Izdalo in prevedlo ministrstvo za zdravje. Dokument so potrdili ministri za zdravje evropskih držav in se s tem zavezali k ureditvi prehrane v bolnišnicah več informacij