Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROMOCIJA ZDRAVJA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH

 

Varovanje in krepitev zdravja v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema

 

Varovanje in krepitev zdravja sta v okviru vzgojno-izobraževalnega sistema izrednega pomena in lahko pomembno prispevata k boljšemu zdravju in kvaliteti življenja šolarjev in dijakov. Ukrepi in aktivnosti, ki so posredovani v šolskem okolju so dosegljivi celotni populaciji mladih in je zato večja možnost za preventivo zdravju škodljivih razvad pri mladih, ki le-teh še niso prevzeli. Namen tovrstnih programov je, da otroci in mladi, glede na razvojno obdobje usvojijo kompetence za zdrav življenjski slog, veščine za uporabo znanj o zdravju in o oblikovanju možnosti za njihovo uporabo v šoli, doma in kasneje pri svojem življenju in delu. Šola, ki promovira zdravje, je naložba v izobraževanje in zdravje.

 

 

Dejavnosti na področju promocije zdravja v šolskem okolju

 

Od leta 1993 deluje v slovenskem prostoru Slovenska mreža zdravih šol, ki trenutno  povezuje 324 ustanov (257 osnovnih šol (57 %), 60 srednjih šol (48 %), 7 dijaških domov (16 %)) .

 

 

Šole delujejo po načelih in principih evropske mreže zdravih šol (SHE mreže), sledijo pa tudi lastnim nacionalnim ciljem. Dolgoročni cilj je, da bi vse šole postale šole, ki dejavno in celostno promovirajo zdravje v svojih okoljih. Namen je prispevati k enotnemu standardu na področju promocije zdravja, ki bo opredeljen v aktih oz. šolski zakonodaji in bo obvezujoč za vse šole.

 

 

Model zdrav življenjski slog v šoli

 

Gradiva so namenjena vsem zainteresiranim pedagoškim delavcem, ki želijo poudariti vsebine zdravja na različnih področjih z aktivnimi metodami in oblikami dela, ne glede na to, ali so članice Slovenske mreže zdravih šol ali ne. Model vključuje modelne ure s področja prehrane, gibanja, duševnega zdravja, alkohola in tobaka za učence od 1. do 9. razrede, za različne predmete. Izdane so tudi Smernice za prenos modela v prakso, načela, priročnik Minute za gibanje v razredu. Vsa gradiva so objavljena na spletni strani http://www.zdravjevsoli.si/.

 

 

 

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike – akcijski načrt promocije zdravja Inštituta za varovanje zdravja RS

 

Vzgoja za zdravje za šolske otroke in mladostnike lahko poteka v zdravstvenih ustanovah (npr. ob rednih sistematskih pregledih) ali v šolah (izvajalci so lahko zdravstveni ali pedagoški delavci).

Kratki opisi programov skupaj z gradivom, s temami kot so: Zdrav način življenja prvošolca, Preživljanje prostega časa, Odraščanje, Gibam se, Telesna teža, Za zdravo in varno spolnost so dosegljivi na spletni strani NIJZ več informacij   

 

V okviru Javnega razpisa za programe varovanja in krepitve zdravja Ministrstvo za zdravje redno sofinancira programe na temo krepitve zdravja in duševnega zdravja otrok in mladostnikov, ki se tudi izvajajo v šolskem okolju.

 

 

Publikacije: