Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TELESNA DEJAVNOST ZA ZDRAVJE

Stalno povečevanje pojavnosti kroničnih nenalezljivih bolezni, še posebej debelosti, ne le v Evropi in svetu, marveč tudi v Sloveniji, je pripeljalo do strokovne odločitve, da je za obvladovanje naraščajoče debelosti poleg zdravega prehranjevanja nujno opozarjati tudi na zadostno vsakodnevno telesno dejavnost v vseh starostnih skupinah.

 

Ministrstvo za zdravje  je zato v sodelovanju z drugimi resorji, stroko in nevladnim sektorjem pripravilo Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, ki je nadgradnja prvega programa, to je Nacionalnega programa prehranske politike 2005–2010. Pri oblikovanju resolucije sta nas vodili skrb za posebej ranljive skupine, kot so otroci in starostniki, ter želja, da bi tako uspešno zmanjševali neenakosti v zdravju, ki se kažejo kot razlike v zdravstvenih izidih med družbenimi skupinami z različnim socialno-ekonomskim statusom.

Vodilo pri pripravi Nacionalnega programa  je bil vseživljenjski pristop, s katerim želimo v vseh življenjskih obdobjih opolnomočiti posameznika in mu s ključnimi mehanizmi olajšati odločitev za zdravo prehranjevanje in redno telesno dejavnost. S tem želimo zaustaviti in obrniti trend naraščanja telesne mase prebivalcev Republike Slovenije ter vplivati na manjšo pojavnost kroničnih nenalezljivih bolezni in posledično na vzdržnost zdravstvenega sistema.

  

Z izvajanjem nacionalnega programa 2015–2025 želimo doseči naslednje strateške cilje za področje telesne dejavnosti:

 

 • zmanjšati delež prebivalcev, ki so telesno nedejavni;
 • zmanjšati delež  funkcionalno manj zmožnih starejših ter bolnikov;

  

Nacionalni program 2015–2025 opredeljuje specifične cilje in ukrepe na naslednjih prednostnih področjih telesne dejavnosti: 

 

 • spodbujanje telesne dejavnosti prebivalcev v vseh starostnih skupinah,
 • spodbujanje ponudbe za zdravo izbiro v gostinstvu in turizmu v povezavi s turistično ponudbo v lokalnih okoljih s ciljem, da Republika Slovenija postane prepoznavna po odlični, zeleni, aktivni in zdravi ponudbi,
 • informiranje in ozaveščanje vseh deležnikov, vključno z javnozdravstvenimi kampanjami,
 • krepitev vloge zdravstvenega sektorja pri obvladovanju debelosti, preprečevanju podhranjenosti in spodbujanju telesne dejavnosti s ciljem zmanjševanja kroničnih bolezni,
 • izobraževanje in raziskovanje na področju telesne dejavnosti za zdravje.

 

 

Medresorski projekti

Evropska mreža HEPA

Slovenija sodeluje tudi v Evropski mreži HEPA (Health Enhancing Physical Activity), ki sodi pod okrilje Svetovne zdravstvene organizacije. Namen te mreže je okrepiti in podpreti prizadevanja in aktivnosti, ki lahko povečajo mednarodno sodelovanje in izboljšajo pogoje za zdrav življenjski slog predvsem na področju telesne dejavnosti, ki krepi zdravje. Namen sodelovanja v evropski HEPA mreži je predvsem aktivno delovanje v okviru t. i. »Steering Committee«-ja oz. "Usmerjevalnega odbora" te mreže.

Cilji evropske HEPA mreže so: prispevati k razvoju in implementaciji HEPA politik in strategij v Evropi; razvijati, podpirati in razširjati učinkovite strategije, programe, pristope in ostale primere dobre prakse z namenom HEPA promocije;podpirati in vzpodbujati razvoj multi-sektoralnih pristopov glede HEPA promocije.

 

 

 

vsebine

 • Temeljni dokument
  • Resolucija o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025  ( .pdf) , več
 • Stanje na področju gibalnih navad v Sloveniji
  • Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja. Desetletje CINDI raziskav v Sloveniji (NIJZ) več
  • Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, Izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2014 (NIJZ) več
 • Medresorski projekti
  • Mobilnost - Evropski teden mobilnosti 2015 več