Skoči na vsebino

TELESNA DEJAVNOST ZA ZDRAVJE

 

Zaradi obilice nezdrave ponudbe živil, ki so hkrati cenovno dostopna, in načina življenja, ki vodi v vedno večjo telesno nedejavnost oziroma sedeč življenjski slog, v Sloveniji in drugih evropskih državah kljub dosedanjim prizadevanjem narašča debelost med otroki, mladostniki in odraslimi. Med otroci se pojavlja sladkorna bolezen tipa 2, ki je bila še donedavnega značilna za odrasle, zmanjšuje pa se tudi gibalna zmogljivost med otroki in mladostniki. Na drugi strani sta pogosta podhranjenost in krhkost med starejšimi odraslimi in bolniki. Ti posledično pomenita večje število hospitalizacij in obiskov drugih ustanov za starejše ter manj učinkovito zdravljenje in slabe izide zdravljenja različnih zdravstvenih težav, s tem pa povečevanje stroškov.

 

 

Medresorski projekti

V Sloveniji ocenjujemo, da neposredni stroški zdravstvene oskrbe zgolj sladkorne bolezni, ki jo ima približno 7 % ljudi v Sloveniji, znašajo najmanj 114,3 milijona evrov letno. Če ne bomo učinkovito ukrepali, se bo število obolelih vsako leto povečalo za približno 3 %.

 

Zaradi vsega naštetega je Državni zbor Republike Slovenije že leta 2005 sprejel prvi nacionalni program prehranske politike, ki je povezal ključne resorje in partnerje v prizadevanjih, da bi prebivalcem Slovenije zagotovili ne le varno in kakovostno hrano, ampak bi jim z različnimi ukrepi tudi omogočali zdravo prehranjevanje. Dve leti zatem je bil sprejet komplementarni dokument, Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja 2007-2012. Z izvajanjem ukrepov je rastlo tudi zavedanje, da zdravo prehranjevanje in telesna dejavnost vplivata na zdravje posamično in skupaj – v sinergiji, ter da se učinki obeh dopolnjujejo. Na teh osnovah je nastal skupni Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, ki ga v sodelovanju z več resorji koordinira Ministrstvo za zdravje, in ga  je parlament sprejel julija 2015. več informacij

 

Z njim želimo izboljšati prehranske in gibalne navade prebivalcev od najzgodnejšega obdobja življenja do pozne starosti.  S predvidenimi ukrepi želimo vplivati tudi na zmanjšanje razlik v zdravju prebivalcev, ki nastajajo zaradi nepravilnega prehranjevanja in pomanjkanja telesne dejavnosti med socialno in ekonomsko ogroženimi skupinami prebivalstva. Pomembna kakovost sedanjega programa je povezovanje in doseganje sinergij med že sprejetimi usmeritvami in ukrepi številnih resorjev, ki podpirajo strateške cilje nacionalnega programa.

 

Promocija zdravega načina življenja pa je vključena tudi v različne nacionalne strateške dokumente:npr. Strategija o zdravju otrok v povezavi z okoljem 2012-2020, Nacionalni program za mladino 2012-2021, Nacionalni program športa 2014-2023, Nacionalni program obvladovanja raka 2010 – 2015, Nacionalni program preprečevanja sladkorne bolezni 2010 – 2020, Akcijski plan za invalide 2014-2021, Resolucija o varnosti c cestnem prometu 2013-2022, Zakon o varnosti in zdravju pri delu…

 

 VIDEO Evropske komisije o delu na področju gibanja in spodbujanja zdrave prehrane

 

 

Evropska mreža HEPA

Slovenija sodeluje tudi v Evropski mreži HEPA (Health Enhancing Physical Activity), ki sodi pod okrilje Svetovne zdravstvene organizacije. Namen te mreže je okrepiti in podpreti prizadevanja in aktivnosti, ki lahko povečajo mednarodno sodelovanje in izboljšajo pogoje za zdrav življenjski slog predvsem na področju telesne dejavnosti, ki krepi zdravje. Namen sodelovanja v evropski HEPA mreži je predvsem aktivno delovanje v okviru t. i. »Steering Committee«-ja oz. "Usmerjevalnega odbora" te mreže.

Cilji evropske HEPA mreže so: prispevati k razvoju in implementaciji HEPA politik in strategij v Evropi; razvijati, podpirati in razširjati učinkovite strategije, programe, pristope in ostale primere dobre prakse z namenom HEPA promocije;podpirati in vzpodbujati razvoj multi-sektoralnih pristopov glede HEPA promocije.

vsebine

 • Temeljni dokument

  • Resolucija o Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025  ( .pdf) , več

 • Stanje na področju gibalnih navad v Sloveniji
  • Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja. Desetletje CINDI raziskav v Sloveniji (NIJZ) več
  • Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji, Izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2014 (NIJZ) več

 • Medresorski projekti

  • Mobilnost - Evropski teden mobilnosti 2015 več