Skoči na vsebino

NACIONALNI PROGRAM PRIMARNE PREVENTIVE SRČNO-ŽILNIH BOLEZNI

Namen nacionalnega programa preventive srčn-žilnih bolezni  je zgodnje odkrivanje posameznikov, ogroženih za razvoj bolezni srca in žilja, posameznikov z nezdravim življenjskim slogom in dejavniki tveganja za te bolezni, ter ukrepanje, ki vključuje svetovanje in spremembo življenjskega sloga, kar so najbolj učinkoviti pristopi preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni.


Program primarnega preprečevanja srčno-žilnih bolezni je univerzalno dostopen na nacionalni ravni in uspešno poteka že od leta 2002. Vanj so vključeni vsi moški med 35. in 65. letom ter ženske med 45. in 70. letom starosti.

 

V okviru Nacionalnega programa v zdravstvenih domovih po Sloveniji med drugim potekajo tudi brezplačne skupinske delavnice Telesna dejavnost - gibanje. Delavnica  je daljša delavnica, ki obsega 12 srečanj v skupini, štiri 90-minutna srečanja in osem 45-minutnih srečanj. Njen namen je posameznikom pomagati najti motivacijo in dati znanje za spremembo življenjskega sloga v smeri več gibanja.

Preventivni pregled pri osebnem zdravniku v referenčni ambulanti je prvi korak, na katerem je ocenjena srčno-žilna ogroženost posameznika za dejavnike tveganja in določena obolenja. Če je potrebno, sledi ukrep – obravnava, vključitev v zdravstveno-vzgojne programe (Programi svetovanja za zdravje) za spremembo življenjskega sloga, ki se izvajajo v zdravstvenovzgojnih centrih. Posebej usposobljeni strokovnjaki izvajajo standardizirane in strukturirane programe spreminjanja življenjskega sloga in promocije zdravja za odrasle na področjih zdrave prehrane, zdravega prehranjevanja, telesne dejavnosti – aktivnega življenjskega sloga, opuščanja kajenja, zmanjšanja tveganega pitja alkohola in podpore pri spoprijemanju z depresijo.

 

Več informacij na spletni strani NIJZ.