Skoči na vsebino

ZA DRUŽBO BREZ TOBAKA

Tobak med dejavniki tveganja za zdravje tudi v Sloveniji zahteva največ življenj.  Rabi tobaka pripisujemo 19 % vseh smrti pri Slovencih starih več kot 30 let (30-44 let: 15% vseh smrti, 45-59 let: 31% vseh smrti, 60-69 let: 25% vseh smrti zaradi tobaka). V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, pripisljivih kajenju, umre 10 oseb, kar pomeni 3.600 na leto. Veliko breme za posameznika, gospodarstvo in zdravstveni sistem pa predstavljajo tudi bolezni in z njimi povezane posledice, ki jih povzroča kajenje.

 

Slovenija brez tobaka - kdaj? (NIJZ 2015) 

 

 

ZAKON O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV

11. marca 2017 je stopil v veljavo nov Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI).

Nekatere določbe zakona veljajo takoj, za nekatere pa je predvideno prehodno obdobje.


Določbe zakona, ki so začele veljati 11.3.2017:

 • Prepoved kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih se po novem zakonu nanaša tudi na povezane izdelke: elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščne izdelke za kajenje in nove tobačne izdelke;
 • V kadilnice je po novem prepovedano vnašati hrano in pijačo, uvedene so kazni za goste, ki vnašajo pijačo in hrano v kadilnice (125 EUR);
 • Prepovedano je kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, tudi v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let (kazen: 250 EUR);
 • Prepovedano je vsako doniranje ali sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika ter kakršno koli posredno in neposredno oglaševanje in promocija tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, tudi prek storitev informacijske družbe;
 • Prepovedano je brezplačno ponujanje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov na javnih mestih in v javnih prostorih;
 • Gostinci in trgovci morajo umakniti vse pepelnike in druge izdelke, na katerih so prikazane blagovne znamke ali drugi znaki za označevanje tobačnih in povezanih izdelkov;
 • Prepovedana je proizvodnja, prodaja in oglaševaje izdelkov, ki bi s svojim videzom in namenom uporabe lahko spodbujali k potrošnji tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov (npr. žvečilni gumiji v obliki cigaret);
 • Prepovedano je prikazovanje ali uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov v okviru televizijskih vsebin in javnih nastopov, ki so namenjeni osebam, mlajšim od 18 let, razen v filmih, nadaljevankah in nanizankah;
 • Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov mlajšim od 18 let;
 • Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov iz avtomatskih naprav;
 • Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov s prodajnih mest, ki se lahko premikajo;
 • Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov preko interneta oz. na daljavo.

 

 

Določbe zakona, za katere je predvideno prehodno obdobje in zato ne začnejo veljati takoj

 • V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pripravljamo informacijsko podporo za oddajo vlog za pridobitev dovoljenja. Informacijska podpora je trenutno v postopku testiranja. Glede na nastalo zamudo pri vzpostavljanju informacijske podpore za oddajo vlog bo, skladno z določbo drugega odstavka 46. člena ZOUTPI, prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov brez dovoljenja možna do 11. 11. 2018. Dovoljenje bo veljalo 5 let, za izdajo dovoljenja se bodo plačali le stroški upravne takse.

           Prodajalci tovrstnih izdelkov, ki že opravljajo dejavnost prodaje in bodo za dovoljenje zaprosili do 11.11.2018, do

           izdaje dovoljenja ne bodo v prekršku. 

 

 • Prepoved razstavljanja tobačnih in povezanih izdelkov na prodajnih mestih: v 12 mesecih (do marca 2018) morajo prodajalci tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov preurediti prodajna mesta na način, da izdelke shranjujejo tako, da niso kupcem niti vidni niti dostopni;
 • V treh mesecih od začetka veljavnosti zakona je potrebno odstraniti oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov v obliki in podobi zaščitene blagovne znamke, ki je bilo v skladu s prejšnjim zakonom dovoljeno v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo tobačnih izdelkov na debelo ter na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih izdelkov v skupni površini do 7 m2;
 • Po 20. maju 2017 kupcu ne smejo biti več dostopni tobačni izdelki brez novih slikovno besedilnih zdravstvenih opozoril na embalaži;
 • Enotna embalaža, ki bo določala enotno barvo embalaže in druge predpisane elemente na embalaži cigaret in tobaka za zvijanje, bo obvezna od 1. januarja 2020.
 • V zvezi z izdelki, ki so že dani na trg morajo proizvajalci in uvozniki podatke glede poročanja o sestavinah in emisijah tobačnih izdelkov, obveščanja o novih tobačnih izdelkih in poročanja o sestavinah zeliščnih izdelkov za kajenje zagotoviti v šestih mesecih od uveljavitve zakona. Podrobnosti v zvezi s tem bodo predpisane v pravilniku, ki je v pripravi.
 • V zvezi z elektronskimi cigaretami in posodicami za ponovno polnjenje, ki so že dane na trg morajo proizvajalci in uvozniki uradno obvestiti Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v šestih mesecih od uveljavitve zakona. Podrobnosti v zvezi s tem bodo predpisane v pravilniku, ki je v pripravi.  

 

Navodilo glede označevanja elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje, ki vsebujejo nikotin

Navodilo se nanaša na označevanje elektronskih cigaret, ki vsebujejo oz. se prodajajo skupaj z nikotinskim polnilom in za posodice za ponovno polnjenje, ki vsebujejo nikotin.

 

Za elektronske cigarete, tekočine in polnila brez nikotina omenjeno označevanje ne velja.

 

Navodilo glede označevanja elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje več informacij

 

 

Smernice za izvajanje Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) - prepoved prodaje osebam, mlajšim od 18 let ter prepoved oglaševanja in prikazovanja več informacij

Novice o sprejemanju zakona

(15.2.2017) DZ sprejel Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

Danes so v Državnem zboru poslanci z 61 glasovi za in 0 proti sprejeli Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. več informacij

 

arhiv novicveč informacij