Skoči na vsebino

DOVOLJENJA ZA PRODAJO TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV

 

Vlogo za pridobitev dovoljenja je od 27. septembra možno oddati samo elektronsko prek portala e-VEM (SPOT) – evem.gov.si. 

 

Poslovne subjekte, ki že uporabljate portal pozivamo, da si pred oddajo vloge uredite pooblastilo za oddajo te vloge prek portala e-VEM. Če bo vlogo oddajal zakoniti zastopnik podjetja, pooblastilo za oddajo vloge ni potrebno. Pooblastilo lahko uredite elektronsko na portalu e-VEM ali s pisnim pooblastilom, ki ga oddate na eni izmed točk SPOT (VEM). Morebitne nove uporabnike portala e-VEM (SPOT) obveščamo, da si morajo pred oddajo vloge uredijo ustrezno digitalno potrdilo.


Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov in pogojih za uporabo portala je na voljo na portalu e-VEM (SPOT).


Ministrstvo za zdravje poziva vse poslovne subjekte, ki še niso oddali vloge za dovoljenje, da to storijo.

 

Vsi poslovni subjekti, ki ste vlogo za izdajo dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov oddali do 11. novembra 2018, lahko tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke nemoteno prodajate tudi v času do izdaje dovoljenja. Dovoljenje vam bo poslano priporočeno po pošti.
 

 

SEZNAM IZDANIH DOVOLJENJ ZA PRODAJO TOBAKA, TOBAČNIH IZDELKOV IN POVEZANIH IZDELKOV

Samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, ki prodaja tobak, tobačne in povezane izdelke mora pridobiti dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov za vsak poslovni prostor, v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov.

 

SEZNAM izdanih dovoljenj več informacij (SEZNAM  29. marec 2019)