Skoči na vsebino

LICENCE

Prodaja in omejitev prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov vključno z uvedbo licenciranja prodajalcev teh izdelkov


Lahko dostopni tobačni in povezani izdelki so povezani z večjim obsegom njihove rabe. Mladostnikovo zaznavanje, da so tobačni izdelki lahko dostopni, je eden od pomembnejših napovedovalcev eksperimentiranja s tobačnimi izdelki in s tem tudi kasnejšega kajenja. Ukrepi za zmanjševanje dostopnosti tobačnih in povezanih izdelkov iz komercialnih virov mladostnikom prinašajo pomembno sporočilo o tem, da omenjeni izdelki niso kot ostali običajni potrošniški izdelki, in prispevajo k denormalizaciji tobačnih izdelkov ter kajenja. Učinkovita omejitev dostopa do tobačnih in povezanih izdelkov preprečuje razvoj zasvojenosti z nikotinom, zmanjša obseg kajenja med mladostniki in omeji število priložnosti za pridobitev tobačnih izdelkov. V Sloveniji mladostniki zlahka pridejo do tobačnih izdelkov, to navaja 71 % 16-letnikov. Poročila nevladnih organizacij kažejo, da v akcijah ''Skriti kupec'' mladoletniki lahko kupijo tobačne izdelke na okrog 95%  prodajnih mest, ki so bila vključena v akcijo.

 

V Sloveniji imamo veliko število prodajnih mest (1 na 80 kadilcev), kar še dodatno povečuje verjetnost, da bo mladostnik lahko kupil tobačnih izdelek. Trenutno v Sloveniji tudi ni omejitev glede tega, kdo in kje lahko prodaja tobačne izdelke, čeprav gre za izdelek, ki uporabnika zasvoji in povzroča obsežne in resne škodljive posledice.

 
Predlog zakona prepoveduje prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov mlajšim od 18 let ter prepoveduje, da bi te izdelke prodajale osebe, ki še niso dopolnile 18. leta starosti. Prepoved prodaje izdelkov mlajšim od 18 let mora biti na prodajnem mestu vidno označena. Predlog zakona uvaja tudi obveznost prodajalca, da mora od vsake osebe, ki kupuje tobačne izdelke in za katero domneva, da še ni stara 18 let, zahtevati, da izkaže svojo starost z veljavno javno listino. Če oseba odkloni, se ji izdelka ne sme prodati. Sedaj veljavni zakon navaja, da prodajalec sme zahtevati, da  oseba, ki kupuje tobačne izdelke in za katero domneva, da še ni stara 18 let, izkaže svojo starost z veljavno javno listino.

V praksi je to privedlo do neučinkovitega izvajanja te določbe, saj  trgovci tudi v primeru očitno mlajših kupcev niso preverjali njihove starosti. Z uvedbo obveznosti preverjanja, se pričakuje doslednejše upoštevanje te določbe s strani trgovcev in lažji nadzor nad izvajanjem in kršitvami s strani  tržnih inšpektorjev. Rutinsko preverjanje starosti je pomembno tudi zato, ker je neredno preverjanje starosti kupca pomemben napovedni dejavnik uspešnega nakupa tobačnega izdelka pri mladoletniku.


Predlog zakona prepoveduje prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov iz avtomatskih naprav in tak način prodaje, ki omogoča neposredno dostopnost teh izdelkov. Prepoveduje se prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov iz začasnih prodajnih mest in prodajnih mest, ki se jih lahko premika.  Prodaja posameznih cigaret ter prodaja tobačnih in povezanih izdelkov izven izvirne embalaže proizvajalca je prav tako prepovedana.


Prepoveduje se dajanje na trg ali čezmejna prodaja na daljavo, prodaja prek interneta, telekomunikacij ali katerekoli druge razvijajoče se tehnologije, ki velja tako za tobak, tobačne in povezane izdelke kot za sladkarije, prigrizke, igrače ali druge predmete v obliki tobačnih izdelkov, ki privlačijo mladoletnike. Omenjeni prepovedi se uvajata skladno z obveznostmi, ki izvirajo iz Okvirne konvencije in sta namenjeni predvsem omejevanju prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov med mladostniki in preprečevanju posnemanja akta kajenja med otroki z uporabo igrač in drugih predmetov, ki spominjajo na tobačne izdelke.


V Sloveniji 77 % polnoletnih prebivalcev podpira prepoved prodaje izdelkov, ki s svojo obliko ali načinom uporabe spominjajo na tobačne izdelke, in 68 % prepoved prodaje preko interneta.

 

Licenciranje trgovcev tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov je ukrep namenjen učinkovitejšemu nadzoru nad maloprodajnim trgom ter zmanjšanju števila kršitev relevantne zakonodaje pri nas. Sistem licenciranja je močan mehanizem izvrševanja zakonodaje za zmanjševanje dostopnosti tobačnih izdelkov mladoletnim in za zmanjšanje številnih zgoraj opisanih kršitev prepovedi oglaševanja.
Z uvedbo licenc želimo doseči učinkovitejši nadzor nad prodajalci tobačnih izdelkov, saj se bodo vsi imetniki licenc vpisali v poseben register. Inšpekcijske službe bodo v primeru ugotovljenih kršitev zakonodaje od pristojnega organa zahtevale odvzem licence in s tem prodajalcu preprečile prodajo tobačnih izdelkov.

Licence bodo izdajale  pristojne uprave enote, na območju katerih se nahaja prodajno mesto. Glede na to, da imamo v Sloveniji 58 upravnih enot, se bo administrativno breme izdajanja odločb porazdelilo med upravne enote, prav tako bo storitev za prodajalce dostopnejša in enostavnejša.

 

Za licenco bo lahko zaprosil vsak prodajalec tobačnih izdelkov, licenca se bo obnavljala enkrat letno in bo znašala 200 EUR za posamezno prodajno mesto. Licenca bo ob kršenju obstoječe zakonodaje na področju tobaka (npr. pri prodaji mladoletnim ali kršenju prepovedi oglaševanja in razstavljanja tobačnih izdelkov) lahko odvzeta.  Upravna enota bo v primeru, s strani inšpektorata ugotovljenih kršitev Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov in druge relevantne zakonodaje, kršitelju odvzel licenco za določen čas ali v primeru ponavljajočih se kršitev, trajno. V primeru odvzema licence bo moral prodajalec tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov s prodajnega mesta, za katerega mu je bila licenca odvzeta, odstraniti vse tovrstne izdelke. V primeru prodaje brez licence  predlog zakona določa visoko globo.
Licenciranje oziroma regulacijo prodajnega trga tobačnih izdelkov so že uvedle Irska, Anglija, Wales, Škotska, Islandija, Francija, Finska, Madžarska, Avstralija večina zveznih držav v Združenih državah Amerike, vse kanadske province in Nova Zelandija. Tiste sheme licenciranja, ki so prisotne že dlje časa, kažejo, da je ukrep, kadar ga podpira učinkovit nadzor zelo učinkovit.
 
Kar 80 % polnoletnih prebivalcev Slovenije podpira boljši nadzor nad prodajalci tobačnih izdelkov z uvedbo licenc, ki se lahko odvzamejo v primeru ponavljajočih se kršitev zakonodaje.