Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SISTEM SLEDLJIVOSTI IN VARNOSTNI ELEMENTI ZA TOBAČNE IZDELKE

15. in 16. člen Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (v nadaljnjem besedilu: Direktiva) sta namenjena odpravi nedovoljene ali nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki z uvedbo sistema sledljivosti in varnostnih elementov za tobačne izdelke.
Direktiva je bila v slovensko zakonodajo prenesena z Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov; za zagotavljanje sledljivosti in varnostnih elementov pa sta bila na podlagi sekundarnih aktov Direktive sprejeta še Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov in Pravilnik o varnostnem elementu tobačnih izdelkov.
 

Sistem sledljivosti tobačnih izdelkov

V okviru sistema sledljivosti (15. člen Direktive):

  • bodo morali biti vsi zavojčki tobačnih izdelkov, proizvedenih na trgu EU, namenjenih za trg EU ali danih na trg EU, označeni s posebno identifikacijsko oznako;
  • gibanje tobačnih izdelkov bo potrebno evidentirati v celotni dobavni verigi (od proizvajalca do zadnjega gospodarskega subjekta pred prvim maloprodajnim mestom);
  • informacije o evidentiranem gibanju bodo hranili neodvisni ponudniki hrambe podatkov, podatki pa bodo dostopni organom (državam članicam in Komisiji) za namene izvrševanja sistema sledljivosti.

Ministrstvo za zdravje je na podlagi Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov izvedlo Javni razpis za izbiro izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, namenjenih za sledljivost tobačnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj).
Minister za zdravje je na podlagi javnega razpisa za izdajatelja imenoval podjetje SMART NET d.o.o., Zagrebačka cesta 145A, HR-10000 Zagreb, ki bo naloge opravljal s podizvajalcem Agencijo za komercijalnu djelatnost d.o.o., Savska cesta 31, HR-10000 Zagreb.


Imenovani izdajatelj izdaja identifikacijske oznake za tobačne izdelke, ki se dajejo na trg v Republiki Sloveniji.

 

Edinstvena identifikacijska koda izdajatelja identifikacijskih oznak je: QCSGSE.
Dne 14. 5. 2019 je  podjetje SMART NET d.o.o. začelo z izdajanjem identifikacijskih kod gospodarskih subjektov, objektov in strojev.

 

 

NAVODILO ZA REGISTRACIJO

V sistem se v produkciji registrirate na povezavi: https://tpd.idissuer.si/.

Navodila za registracijo najdete v sistemu kot njegov sestavni del na vsakem koraku registracije. V primeru potrebne pomoči je na razpolago tudi služba za pomoč uporabnikom, ki je dosegljiva na helpdesk(at)idissuer.si.

 

 

Sistem varnostnih elementov tobačnih izdelkov

V okviru sistema varnostnih elementov (16. člen Direktive) morajo imeti zavojčki tobačnih izdelkov, ki so dani na trg EU, varnostni element, ki je zaščiten pred nedovoljenimi posegi ter sestavljen iz vidnih in nevidnih elementov.
Za izvedbo te določbe je bil v Sloveniji sprejet Pravilnik o varnostnem elementu tobačnih izdelkov, ki določa, da se kot varnostni element uporabi tobačna znamka, kot je določena v predpisih, ki urejajo trošarine. V Sloveniji prodaja tobačne znamke Uprava Republike Slovenije za javna plačila in vsebujejo varnostne elemente, skladno s Pravilnikom.
 

 

 

Sistem sledljivosti in varnostnih elementov za tobačne izdelke je treba vzpostaviti do 20. maja 2019 za cigarete in tobak za zvijanje ter do 20. maja 2024 za vse druge tobačne izdelke.

 

 

Pomembni povezani dokumenti: