Skoči na vsebino

ZAKON O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV (UL. RS 9/17)

 

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov  je bil v Uradnem listu RS št. 9/17 objavljen 24.2.2017 in začne veljati 11.3.2017.

 

Nekatere določbe zakona veljajo takoj, za nekatere pa je predvideno prehodno obdobje.


Določbe zakona, ki so začele veljati 11.3.2017:

 • Prepoved kajenja v zaprtih javnih in delovnih prostorih se po novem zakonu nanaša tudi na povezane izdelke: elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščne izdelke za kajenje in nove tobačne izdelke;
 • V kadilnice je po novem prepovedano vnašati hrano in pijačo, uvedene so kazni za goste, ki vnašajo pijačo in hrano v kadilnice (125 EUR);
 • Prepovedano je kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, tudi v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let (kazen: 250 EUR);
 • Prepovedano je vsako doniranje ali sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika ter kakršno koli posredno in neposredno oglaševanje in promocija tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, tudi prek storitev informacijske družbe;
 • Prepovedano je brezplačno ponujanje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov na javnih mestih in v javnih prostorih;
 • Gostinci in trgovci morajo umakniti vse pepelnike in druge izdelke, na katerih so prikazane blagovne znamke ali drugi znaki za označevanje tobačnih in povezanih izdelkov;
 • Prepovedana je proizvodnja, prodaja in oglaševaje izdelkov, ki bi s svojim videzom in namenom uporabe lahko spodbujali k potrošnji tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov (npr. žvečilni gumiji v obliki cigaret);
 • Prepovedano je prikazovanje ali uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov v okviru televizijskih vsebin in javnih nastopov, ki so namenjeni osebam, mlajšim od 18 let, razen v filmih, nadaljevankah in nanizankah;
 • Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov mlajšim od 18 let;
 • Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov iz avtomatskih naprav;
 • Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov s prodajnih mest, ki se lahko premikajo;
 • Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov preko interneta oz. na daljavo.

 

 

Določbe zakona, za katere je predvideno prehodno obdobje in zato ne začnejo veljati takoj

 • V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo pripravljamo informacijsko podporo za oddajo vlog za pridobitev dovoljenja. Informacijska podpora je trenutno v postopku testiranja. Glede na nastalo zamudo pri vzpostavljanju informacijske podpore za oddajo vlog bo, skladno z določbo drugega odstavka 46. člena ZOUTPI, prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov brez dovoljenja možna do 11. 11. 2018. Dovoljenje bo veljalo 5 let, za izdajo dovoljenja se bodo plačali le stroški upravne takse.

           Prodajalci tovrstnih izdelkov, ki že opravljajo dejavnost prodaje in bodo za dovoljenje zaprosili do 11.11.2018, do izdaje dovoljenja NE BODO V PREKRŠKU. 

 • Prepoved razstavljanja tobačnih in povezanih izdelkov na prodajnih mestih: v 12 mesecih (do marca 2018) morajo prodajalci tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov preurediti prodajna mesta na način, da izdelke shranjujejo tako, da niso kupcem niti vidni niti dostopni;
 • V treh mesecih od začetka veljavnosti zakona je potrebno odstraniti oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov v obliki in podobi zaščitene blagovne znamke, ki je bilo v skladu s prejšnjim zakonom dovoljeno v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo tobačnih izdelkov na debelo ter na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih izdelkov v skupni površini do 7 m2;
 • Po 20. maju 2017 kupcu ne smejo biti več dostopni tobačni izdelki brez novih slikovno besedilnih zdravstvenih opozoril na embalaži;
 • Enotna embalaža, ki bo določala enotno barvo embalaže in druge predpisane elemente na embalaži cigaret in tobaka za zvijanje, bo obvezna od 1. januarja 2020.
 • V zvezi z izdelki, ki so že dani na trg morajo proizvajalci in uvozniki podatke glede poročanja o sestavinah in emisijah tobačnih izdelkov, obveščanja o novih tobačnih izdelkih in poročanja o sestavinah zeliščnih izdelkov za kajenje zagotoviti v šestih mesecih od uveljavitve zakona. Podrobnosti v zvezi s tem bodo predpisane v pravilniku, ki je v pripravi.
 • V zvezi z elektronskimi cigaretami in posodicami za ponovno polnjenje, ki so že dane na trg morajo proizvajalci in uvozniki uradno obvestiti Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v šestih mesecih od uveljavitve zakona. Podrobnosti v zvezi s tem bodo predpisane v pravilniku, ki je v pripravi.  

 

 

Več o zakonu