Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEZNAM POOBLAŠČENIH IZVAJALCEV ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV IZVRŠILNIH ŽELEZNIŠKIH DELAVCEV

Na podlagi petega odstavka 77. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 - uradno prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15 in 84/15-ZZelP-J) in 31. člena Pravilnika o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 79/09 in 12/16) ter na predlog ministra pristojnega za promet je minister, pristojen za zdravje za opravljanje zdravstvenih pregledov železničarjev pooblastil:
 

1. Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska 25, 1000 Ljubljana
2. Železniški zdravstveni dom, Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana
3. Zdravstveni zavod Kopilović Piran, Fornače 35, 6330 Piran
4. Zdravstveni zavod doktor Lovše, Ul. Roberta Kukovca 15, 2000 Maribor
5. Zasebni zdravstveni zavod Bossman Peter, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper 1