Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZMANJŠEVANJE RAZLIK V ZDRAVJU

 

 

Zdravje posameznika v veliki meri določajo socialni in ekonomski dejavniki. Dejavniki, kot so izobrazba, zaposlenost, dohodek, socialna varnost in socialna omrežja, vplivajo na življenjski slog, dejavnike tveganja, uporabo zdravstvenih in drugih storitev ter posledično na obolevnost, umrljivost in pričakovano trajanje življenja. Zdravstveni sistem in ministrstvo za zdravje lahko znatno prispevata k zmanjševanju neenakosti v zdravju, ki so posledica dostopnosti in uporabe zdravstvenih storitev, vključno s preventivnimi in drugimi javnozdravstvenimi programi.

 

Ministrstvo za zdravje sofinancira izvajanje posebnih podpornih ukrepov za posamezne ranljive ciljne skupine s pomočjo Programa zmanjševanja razlik v zdravju. Osnovni namen programa je zmanjševanje razlik v zdravju na področjih z najslabšimi kazalniki zdravstvenega stanja in razvoja. Poleg tega Ministrstvo preko javnih razpisov sofinancira programe varovanja in krepitve zdravja na področjih, kjer obstajajo razlike v zdravju.

 

 

Cilj ukrepov je:

  • zagotovitev kakovostnih, široko dostopnih in stroškovno učinkovitih programov in projektov javnega zdravja,
  • spremljanje problematike ranljivih skupin prebivalstva z namenom ukrepanja in predlaganja sistemskih rešitev,
  • izboljšanje zdravstvenega stanja ranljivih skupin prebivalstva.