Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Ministrstvo za zdravje izvaja številne aktivnosti tako na bilateralni ravni (z evropskimi in izvenevropskimi državami), kot tudi v sklopu  multilateralnega delovanja v okviru mednarodnih organizacij, katerih članica je Republika Slovenija. Pri tem izhaja iz zunanjepolitičnih usmeritev Republike Slovenije, zavezujočih aktov in priporočil mednarodnih organizacij, katerih članica je Republika Slovenija ter zakonodajnih aktov Ministrstva za zdravje Republike Slovenije oz. Vlade Republike Slovenije.

 

 

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje več

 

 

1. Bilateralno sodelovanje, vključno z bilateralnim regionalnim sodelovanjem

 

Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje skrbi za bilateralno sodelovanje na področju zdravstva in medicine, vključno s pripravo in izvajanjem dvostranskih mednarodnih pogodb in drugih aktov, spremljanje njihovega izvajanja ter povezovanje z ustreznimi institucijami v Republiki Sloveniji in izven. Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje koordinira in sodeluje (tudi na medresorski ravni) pri pripravi poročil, analiz, informacij in mnenj s področja zdravstva v Republiki Sloveniji za potrebe dvostranskega mednarodnega sodelovanja.

  • Dvostranski sporazumi o sodelovanju na področju zdravstva in medicine več
  • Drugi sklenjeni mednarodni nepogodbeni akti - Memorandumi o sodelovanju na področju zdravstva in medicine več
  • Dvostranski sporazumi s področja socialnega in zdravstvenega zavarovanja več  

 

2. Multilateralno sodelovanje

 

V skladu s članstvom in drugimi oblikami vključevanja Republike Slovenije v mednarodne organizacije ter sprejetimi mednarodnimi večstranskimi  in dvostranskimi pogodbami, Služba z a evropske zadeve in mednarodno sodelovanje koordinira in usklajuje ter izvaja sprejete obveznosti z zagotavljanjem aktivnega sodelovanja predstavnikov Republike Slovenije v organih, delovnih telesih in dejavnostih teh organizacij (Svet Evrope, OZN (SZO, UNEP), OECD, idr.), in sodelovanja v regionalnih povezavah (V4+, SEP, idr.), vključno s povezovanjem z ustreznimi institucijami in njihovimi strokovnjaki v Republiki Sloveniji.

  • Sodelovanje s Svetom Evrope več
  • Sodelovanje z Organizacijo združenih narodov več
  • Sodelovanje z Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj več

 

3. Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč

 

Ministrstvo za zdravje se v okviru razpoložljivih finančnih in kadrovskih možnosti dejavno vključuje v dejavnosti Republike Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, tako na bilateralni, kot multilateralni ravni. Med pomembnejšimi aktivnostmi na področju zdravstva v preteklih letih velja še posebej izpostaviti bilateralno projektno sodelovanje na področju drog med Republiko Slovenijo in Črno goro ter na področju zgodnjega odkrivanja raka med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo. Republika Slovenije pa že od leta 2002 dalje sodeluje tudi z Zdravstveno mrežo jugovzhodne Evrope v vlogi partnerske države. več

 

 

 

 

 

 

 

4. Mednarodni razpisi