Skoči na vsebino

MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNA POMOČ

 

Pravne podlage - več na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve
• Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 70/06);
• Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Ur. l. RS, št. 73/08);
• Okvirni program mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje 2013 do 2015

 

Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč Republike Slovenije - več na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve

 

Zdravstvena mreža jugovzhodne Evrope

- več na spletni strani Zdravstvene mreže jugovzhodne Evrope (stran je v pripravi)
- več na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije-Regionalnega urada za Evropo stran 1stran 2