Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SODELOVANJE S SVETOM EVROPE

 

V okviru Sveta Evrope Ministrstvo za zdravje sodeluje v dveh delnih sporazumih

 
1.  Delni sporazum: Evropski direktorat za kakovost zdravil in za zdravstveno varstvo (EDQM). Leta 2008 je prevzel delo delnega sporazuma za socialne zadeve in javno zdravje več

 

Namen dela EDQM  je varovanje zdravja ljudi.

Direktorat določa standarde za zdravila, razvija smernice in standarde za transfuzijo krvi, presajanje organov in za zadeve varovanja zdravja potrošnikov.
V okviru direktorata se pripravljajo standardi za proizvodnjo in kakovost zdravil ter njihov nadzor vseh držav članic konvencije o izdelavi evropske farmakopeje. več  Področja dela so še transfuzija krvi, presajanje organov, tkiv in celic (Evropskem odbor o transplantaciji organov), preprečevanje ilegalne trgovine z zdravili, kakovost kozmetičnih proizvodov, koordinacija mreže uradnih kontrolnih laboratorijev za zdravila v okviru držav članic Sveta Evrope. Slovenija sodeluje s svojimi predstavniki v odborih Evropske farmakopeje s strokovnjaki Ministrstva za zdravje, JAZMP, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zavoda RS za presaditve organov in tkiv (Slovenija transplant),  in drugih.

Varovanje zdravja potrošnikov se izvaja v okviru Odbora za varovanja zdravja potrošnikov in njegovih pododborov, in sicer: Odbor strokovnjakov za embalažo, ki prihaja v stik z živili in zdravili,  Odbor strokovnjakov za kozmetične proizvode ter  Mreža uradnih laboratorijev za nadzor kozmetike več  

Slovenija sodeluje s svojimi predstavniki v obeh odborih in mreži.


Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje - Medicrime konvencija

Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje je bila sprejeta v Moskvi, 28. 10. 2011. Medicrime konvencijo je podpisalo že 20 držav članic Sveta Evrope, med katerimi so tudi naše sosednje države Avstrija, Madžarska in Italija. Madžarska pa jo 9.1.2014 tudi že ratificirala. Medicrime konvencijo so podpisale tudi 3 države nečlanice Sveta Evrope (Gvineja, Izrael, Maroko). Te države zaznavajo farmacevtski kriminal kot mednarodno pomemben dejavnik tveganja na področju javnega zdravja. Poleg Madžarske sta Medicrime konvencijo ratificirali  še  dve članici Sveta Evrope (Španija in Ukrajina), kar pomeni , da ko jo bosta  ratificirali še dve članici Sveta Evrope, da bo stopila v veljavo v vseh članicah Sveta Evrope.

 

Republika Slovenija bo za namen zaščite javnega interesa preko zaščite javnega zdravja zakonodajno to področje ustrezno uredila, saj obstaja visoka stopnja verjetnosti, da spričo mednarodne narave farmacevtskega kriminala postane Republika Slovenija izhodiščna točka za tovrstna kriminalna dejanja.

 

 

 

 

2. Delni sporazum: Pompidujeva skupina – skupina za preprečevanje zlorabe prepovedanih drog in ilegalne trgovine z njimiiz leta 1980več


Namen Pompidu skupine je prispevati k razvoju politike prepovedanih drog, ki se bo oblikovala ob multidisciplinarnem sodelovanju, bo inovativna,  učinkovita in  utemeljena na zbranih podatkih držav članic.

 

Odbor Sveta Evrope za bioetiko
V okviru Sveta Evrope s podporo Generalnega direktorata za človekove pravice in vladavino prava deluje posebno pomemben Odbor za bioetiko.

Njegovo poslanstvo je varovanje temeljnih človekovih pravic na področju uporabe biologije in biomedicine. Odbor je bil vzpostavljen z namenom varovanja človekovega dostojanstva in nedotakljivosti posameznika ko gre za vprašanja razvoja področja medicine in biomedicine, varovanje in vzpostavljanje etičnih standardov in mej, do katerih se lahko gre v takih primerih. Pri tem so mu v pomoč Konvencija o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine: Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino (Oviedo konvencija) in njeni protokoli, ki jih je sprejel Svet Evrope. Slovenija je ratificirala konvencijo in vse njene dosedanje protokole več

Slovenija je aktivna članica Odbora Sveta Evrope za bioetiko s predstavniki slovenske Državne komisije za medicinsko etiko, ki jih je v Odbor imenoval minister za zdravje. 
Komisija za medicinsko etiko 

 

Konvencija o preprečevanju trgovine s človeškimi organi - Konvencija

Konvencija proti trgovanju s človeškimi organi je nova konvencija, ki bo odprta za podpis 24 in 25 marca 2015 v Španiji.

Slovenija je aktivno sodelovala pri pripravi konvencije Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi in njeno pripravo podpirala od samega začetka in ocenjujemo, da je Konvencija Sveta Evrope proti trgovini s človeškimi organi odličen dokument, ki ureja občutljivo področje trgovanja z deli človeškega telesa, z natančnimi določili glede preprečevanja trgovanja v različnih fazah in aktivnostih in tudi ločevanja ilegalnih aktivnosti glede na darovalca in prejemnika.

Sprejetje konvencije je za Slovenijo dosežek in si želimo, da bi bila čim prej podpisana in tudi ratificirana ter da bi stopila v veljavo v čim širšem obsegu.

Predvideno je, da bodo lahko h konvenciji pristopile tudi države nečlanice Sveta Evrope, kar je za ureditev tega področja v mednarodnem merilu izjemnega pomena. V veljavo bo stopila 3 mesece po tem, ko jo bo ratificiralo 5 držav, med njimi vsaj 3 članice Sveta Evrope.