Skoči na vsebino

POGOSTE VSEBINE ZA JAVNOST / JAVNE OBJAVE

V skladu s Pravilnikom o vodenju evidence o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 18/03, 7/06) ministrstva objavljajo številčno označene razvide z zahtevnostjo odločanja v upravnih postopkih po materialnopravni zakonodaji na svojih spletnih straneh.

 

Razvid upravnih postopkov (5. 4. 2018)