Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVNI IN STROKOVNI NADZORI

Upravni nadzori

Upravni nadzor (UN) v zdravstvu je nadzor, ki ga izvede Ministrstvo za zdravje in s katerim se ugotavlja in zagotavlja strokovnost in predvsem zakonitost dela izvajalcev zdravstvene dejavnosti. Upravni nadzor se lahko izvaja pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki so domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki izvajajo katerokoli izmed vrst zdravstvene dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije, in sicer v mreži javne zdravstvene službe ali zunaj nje.

 

 

Upravni nadzor se opravlja kot redni nadzor po programu, ki ga določi minister (redni upravni nadzor) oziroma na podlagi zahteve oziroma pobude posameznega pobudnika ali po lastni presoji ministra (izredni upravni nadzor). Če komisija pri posameznem upravnem nadzoru ugotovi nepravilnosti, minister za zdravje izda odločbo, s katero določi ukrepe in rok za odpravo teh nepravilnosti.

 

 

UN se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:

  • Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF in 14/13),
  • Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu (Uradni list RS, št. 14/95, 72/98, 43/11 in 6/12).

 

UPRAVNI NADZORI V ZDRAVSTVU PO POSAMEZNIH LETIH

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

2014

 

2013

 

2012

 

  • Program rednih upravnih nadzorov v zdravstvu za leto 2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

Strokovni nadzori

Pravilniki

 

Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom.

 

Seznam nadzornikov

 

Seznam posameznikov za opravljanje strokovnega nadzora po posameznih področjih.

 

Program rednih strokovnih nadzorov

 

Program rednih strokovnih nadzorov za leti 2015 in 2016  

Program rednih strokovnih nadzorov za leti 2017 in 2018

 

 

Poročila

 

Poročilo o opravljenih strokovnih nadzorih s svetovanjem za leto 2016

 

Poročila o opravljenih strokovnih nadzorih s svetovanje v letu 2015:

 

Povzetek izrednih strokovnih nadzorov v letu 2015

Povzetek izrednih strokovnih nadzorov v letu 2015

 

Poročilo o opravljenih izrednih strokovnih nadzorih s svetovanjem v letu 2014 

 

Fizioterapija: 

Poročilo DSO, timski strokovni nadzor

Poročilo ZD, timski strokovni nadzor

Poročilo, zasebniki s koncesijo