Skoči na vsebino

POSAMEZNI UPRAVNI NADZORI V LETU 2011

Redni upravni nadzori:


 Javni zavod Lekarna Ljubljana


Izredni upravni nadzori:


 Splošna bolnišnica Novo mesto, specializanti
 Osnovno zdravstvo Gorenjske Kranj, specializanti
 Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, specializanti
 Ortopedska bolnišnica Valdoltra, specializanti
 Splošna bolnišnica Izola, specializanti
 Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, specializanti
 Fuerst Karmen, spec. spl. med., specializanti
 Terme Krka d.o.o. , specializanti
 Bolnišnica Topolšica, specializanti
 Zdravstveni dom Zagorje, specializanti
 Zasebna ordinacija Unuk Klančnik Irena, specializanti
 Zdravstveni dom Brežice, specializanti
 Zdravstveni dom Metlika, specializanti
 Splošna bolnišnica Ptuj, neakutna bolnišnična obravnava
 Splošna bolnišnica Murska Sobota, neakutna bolnišnična obravnava
 Univerzitetni klinični center Maribor, neakutna bolnišnična obravnava
 Bolnišnica Topolšica, neakutna bolnišnična obravnava
 Psihiatrična bolnišnica Ormož, neakutna bolnišnična obravnava
 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, neakutna bolnišnična obravnava
 MC Medicor Izola, neakutna bolnišnična obravnava
 Splošna bolnišnica Izola, neakutna bolnišnična obravnava
 Ortopedska bolnišnica Valdoltra, neakutna bolnišnična obravnava
 Splošna bolničnica Nova Gorica, Franca Derganca, neakutna bolnišnična obravnava
 Bolnišnica Sežana, neakutna bolnišnična obravnava
 Psihiatrična bolnišnica Idrija, neakutna bolnišnična obravnava
 Bolnišnica Golnik, neakutna bolnišnična obravnava
 Splošna bolnišnica Celje, neakutna bolnišnična obravnava
 Splošna bolnišnica Brežice, neakutna bolnišnična obravnava
 Psihiatrična bolnišnica Begunje, neakutna bolnišnična obravnava
 Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, neakutna bolnišnična obravnava
 Splošna bolnišnica Trbovlje, neakutna bolnišnična obravnava
 Splošna bolnišnica Novo mesto, neakutna bolnišnična obravnava
 Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča, neakutna bolnišnična obravnava
 Psihiatrična klinika Ljubljana, neakutna bolnišnična obravnava
 Bolnišnica Postojna, neakutna bolnišnična obravnava
 Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, neakutna bolnišnična obravnava
 Splošna bolnišnica Jesenice, neakutna bolnišnična obravnava
 Psihiatrična bolnišnica Vojnik, neakutna bolnišnična obravnava
 Univerzitetni klinični center Ljubljana, neakutna bolnišnična obravnava
 Onkološki inštitut Ljubljana, neakutna bolnišnična obravnava
 Univerzitetni klinični center Ljubljana, PET/CT
 Onkološki inštitut Ljubljana, PET/CT
 Zdravstveni dom Izola
 Univerzitetni klinični center Maribor
 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična klinika in Klinični inštitut za radiologijo
 Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
 Inštitut RS za varovanje zdravja
 javni zdravstveni zavodi, pregled medicinske opreme
 Lekarna Maribor
 Splošna bolnišnica Novo mesto
 Onkološki inštitut Ljubljana
 Zdravstveni zavod za kardiovaskularno dejavnost

 

Upravni nadzori glede plačevanja specializacij zdravnikov

 

Upravni nadzor na področju paliativne oskrbe in neakutne bolnišnične obravnave