Skoči na vsebino

POSAMEZNI UPRAVNI NADZORI V LETU 2014


Redni upravni nadzori:
 Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica
 Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj


Izredni upravni nadzori:
 Ortopedska bolnišnica Valdoltra
 Univerzitetni klinični center Maribor
 Strojnik Irena, dr. med., zasebna ambulanta Fram