Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DEMENCA

Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020

Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020 je prvi tovrstni dokument na tem področju v Sloveniji.


Strategija povzema bistvene elemente in zaveze, ki jih vsebujejo dokumenti, sprejeti na ravni EU in Svetovne zdravstvene organizacije, kakor tudi strategije s področja obvladovanja demence v drugih državah. Predstavlja temeljni dokument, ki omogoča usklajen in celostni pristop vseh deležnikov pri reševanju problema demence in sorodnih stanj. Namen strategije je zagotovitev preventivnih ukrepov, zgodnje odkrivanje bolezni ter primeren standard zdravstvene in socialne zaščite in zdravstvene oskrbe oseb z demenco. Izhaja iz spoznanja, da so osebe z demenco posebej ranljiva ciljna skupina, ki se zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva hitro povečuje, pri tem pa se osredotoča na posameznika in njegove potrebe, kar zahteva usklajeno in odzivno delovanje države in multidisiplinaren pristop obravnave.

 

V Strategiji so navedena strateška področja v zvezi z obravnavo oseb z demenco, in sicer:


• ozaveščanje in zmanjševanje stigme bolezni,
• zgodnja diagnoza in nadaljnja celostna obravnava oseb z demenco,
• dostopnost do zdravljenja in zdravljenja z antidementivi,
• zagotavljanje dostopnosti do socialnovarstvenih storitev in individualne ter celostne obravnave,
• paliativna oskrba oseb z demenco, itd..


Strategijo je pripravljala delovno skupina, imenovana s sklepom in s spremembo sklepa ministrice za zdravje, št. 012-8/2013, katere člani so bili poleg MZ tudi iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, predstavniki psihiatrične stroke (dr. Aleš Kogoj, do njegove smrti ter kot zunanja sodelavka Katarina Barbara Štrukelj, dr. med., spec. psih.) in druge zdravstvene stroke, ki delajo tako na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti (dr. Zvezdan Pirtošek, predstojnik Nevrološke klinike UKC LJ, primarij dr. Dušan Flisar, UKC MB, dr. Tatjana Cvetko, ZD Koper, Boštjan Zupan, SB Celje, Darnika Klančar, ZD Cerknica), predstavnica nevladne organizacije (ga. Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Spominčince in članica izvršilnega odbora v Alzheimer Evropa) in direktorica Doma starejših občanov Fužine (Bojanka Genorio).

 

Strategija je bila od 9. 11. 2015 do 9. 12. 2015 posredovana v javno razpravo. Pripombe so se nanašale predvsem na premajhno sodelovanje psihiatrov pri pripravi dokumenta, da je dokument presplošen glede predlaganih ukrepov in nosilci te-teh, na strukturo dokumenta, predlagani so bili tudi popravki nekaterih podatkov, navedenih v Strategiji.

 

Prejete pripombe smo proučili in smiselno vključili v Strategijo, ki je bila nato posredovana dne 22. 2. 2015 v medresorsko usklajevanje Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvu za finance. Istočasno smo dokument posredovali v mnenje RSK za nevrologijo in RSK za psihiatrijo.

 

Delo bomo nadaljevali z Akcijskim načrtom, kjer bodo izdelane aktivnosti, ocena finančnih posledic. V Akcijski načrt se bodo vključil vsi deležniki, ki se sicer vključujejo v delo z bolniki. Tudi svojci in nevladne organizacije, ki dejavno sodelujejo v procesu obvladovanja demence.