Skoči na vsebino

ČAKALNE DOBE - STROKOVNA JAVNOST

 

Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov


Od 3. septembra 2010 je v uporabi Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov, ki izvajalcem zdravstvenih storitev nalaga, da na svojih spletnih straneh objavijo čakalne dobe, odgovorno osebo za vodenje čakalnih knjig, podatke o čakalnih dobah pa morajo na IVZ sporočiti do 1.1.2011.

 

Čakalne dobe bodo od januarja 2011 nato objavljene na spletnih straneh izvajalcev zdravstvenih storitev, v čakalnicah ter na spletnih straneh IVZ RS. Pacienti se bodo lahko na takšen način seznanili z najkrajšimi čakalnimi dobami za posamezno zdravstveno storitev ter nato na podlagi pravice do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev izbere tistega, ki ima najkrajšo.

 

 

Na podlagi Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov v Uradnem listu RS, št.63/2010, dne 3.8.2010, objavljamo  seznam zdravstvenih storitev.

 

 

 

 


Na ministrstvu mesečno izvajamo ankete glede čakalnih dob po posameznih javnih zavodih, kjer preverjamo najkrajšo čakalno dobo za določeno zdravstveno storitev.

 

 

Posvet o čakalnih dobah, 22. marec 2011 - prezentacije in urnik posveta

 

Posvet o čakalnih dobah, 3. december 2010 - prezentacije in urnik posveta