Skoči na vsebino

DIAGNOSTIKA Z MAGNETNO RESONANCO

 

 

V Sloveniji že deluje osemnajst magnetnih resonanc do katerih pacienti lahko dostopajo preko napotnic. Trinajst magnetnih resonanc že deluje v javnih zdravstvenih zavodih (po eno MR imajo v SB Murska Sobota, SB Celje, bolnišnici Valdoltra, SB Izola, SB Nova Gorica, SB Novo mesto in Onkološki inštitut v Ljubljani, tri v UKC Ljubljana in dve v UKC Maribor), pet pa pri koncesionarjih (Medilab z dvema MR, po eno imajo Terme MB d.d.- MRC Fontana, MDT&T d.o.o., in Mudnič Nikša).

Konec januarja je magnetno resonanco pridobila SB Jesenice, sredi februarja SB Murska Sobota, do konca leta bo svojo magnetno resonanco pridobila tudi SB Slovenj Gradec, kar pomeni, da bodo takrat magnetne resonance imele vse slovenske bolnišnice.

 

Po podatkih ZZZS je bilo v letu 2008, ko je delovalo 13 MR naprav, opravljenih 34.843 pregledov, v letu 2010 ob 16 MR napravah 44.464 pregledov. Povečano število pregledov lani pripisujemo pristopu stimulativnega plačevanja preiskav z MR, ki jih je ministrstvo skupaj z ZZZS uvedlo julija lani, z začetkom veljavnosti septembra 2010.
Po podatkih ZZZS je konec leta 2010 na preiskavo z magnetno resonanco čakalo 9.486 pacientov.

 

Čakalne dobe na pregled z magnetno resonanco v Sloveniji so različne. Po telefonski anketi ministrstva za zdravje je najhitrejša dostopnost do preiskave v Termah MB d.d. - MRC Fontana in v SB Izola, kjer so čakalne dobe na pregled dolge okoli mesec dni. Več o čakalnih dobah na pregled z MR si pacienti lahko razberejo v aplikaciji na spletnih straneh IVZ oz. na naslovu http://www.ivz.si/?ni=175 .