Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KAZALNIKI KAKOVOSTI

Zakaj so primerjave smiselne in čemu služi zbiranje podatkov na nacionalni ravni? Poglavitni namen primerjav je prepoznavanje morebitnih primerov dobrih praks, torej izkoriščanje sinergij družbenega sodelovanja kot katalizatorja za spremembe, ki bodo koristne za celotni sistem. S tega vidika je standardizirano zbiranje kazalnikov kakovosti namenjeno tistim, ki lahko na podlagi teh rezultatov stanje izboljšajo. Izhodiščna predpostavka je, da kakovost lahko merimo. Z merjenjem ugotavljamo, kako dobro delamo.

 

Ministrstvo za zdravje in javni zdravstveni zavodi so odgovorni širši javnosti. Vsi izvajalci zdravstvenih storitev so odgovorni svojim pacientom in izvajalci v javni zdravstveni mreži tudi plačniku zdravstvenih storitev. Kazalniki kakovosti so trenutek realizacije te odgovornosti skozi prikazovanje in vrednotenje rezultatov dela.
 

Merjenje rezultatov našega dela je nujno za njegovo vrednotenje, omogoča prepoznavanje dobrih praks in priložnosti za izboljšave. Z meritvami lahko spremljamo tudi učinkovitost ukrepov, namenjenih doseganju boljših rezultatov. Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju s partnerji v sistemu zdravstvenega varstva oblikovalo Priročnik o kazalnikih kakovosti, ki predstavlja pomemben mejnik v razvoju tega področja. Nabor kazalnikov na nacionalni ravni in metodologijo njihovega spremljanja, je potrebno neprestano prilagajati potrebam in novim spoznanjem stroke. Novosti bodo sproti objavljene tudi na spletni strani.

 

NAVODILA

KAZALNIKI KAKOVOSTI - SPLOŠNI DOGOVOR ZA POGODBENO LETO 2017

  POROČILA

KAZALNIK KAKOVOSTI HIGIENE ROK

 

Kazalnik kakovosti »higiena rok« je bil v Sloveniji uveden leta 2014. Opazovanje higiene rok izvajajajo usposobljeni opazovalci, ki so pridobili certifikat za opazovalca higiene rok. Učne delavnice za opazovalce higiene rok so organizirane v sodelovanju Ministrstva za zdravje, Nacionalno komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO) in Službo za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Ljubljana.

 

Sporočanje podatkov o doslednosti izvajanja higiene rok iz bolnišnic na Ministrstvo za zdravje poteka dvakrat letno (prvo in drugo polletje), in sicer posebej za enote intenzivne terapije in za ostale oddelke.

 

Obrazci za opazovalce higiene rok:
Obrazec za opazovanje higiene rok
Obrazec za osnovni in izbirni izračun doslednosti izvajanja higiene rok 

 

Kazalnik kakovosti "higiena rok": Poročilo za leto 2015