Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KLINIČNE POTI

 

 

 

Klinične poti so orodje s pomočjo katerega integriramo različne vidike obravnave pacienta. Obenem s kliničnimi potmi konkretiziramo klinične smernice v plan oskrbe posameznega pacienta. Z uporabo kliničnih poti je tudi omogočena boljša sledljivost oskrbe pacienta, kar omogoča boljše planiranje, upravljanje in vodenje klinično/strokovnih elementov, pa tudi administrativnih elementov zdravstvene organizacije. Klinične poti so predvsem lokalno orodje, prilagojeno specifičnim okoliščinam in delovni kulturi posamezne zdravstvene ustanove. Ministrstvo za zdravje je izdalo Priročnik o kliničnih poteh, ki predstavlja pripomoček za izvajalce zdravstvenih storitev v postopku oblikovanja le-teh.

 

 

Priročnik o kliničnih poteh (17. 03. 2010)

 

Problematika načrtovanih porodov na domu

Na Ministrstvu za zdravje opažamo naraščanje načrtovanih porodov na domu, zato smo izdali Navodilo za porodnišnice o ukrepanju v primeru načrtovanih porodov na domu in Navodilo za babice, ki vodijo načrtovane porode na domu.


Razširjen strokovni kolegij (RSK) za ginekologijo in porodništvo je glede porodov na domu dne 11. 10. 2007 sprejel naslednje stališče: "Porod na domu je bolj rizičen kot v porodnišnici, je pa dejstvo, da zakonodaja ne prepoveduje poroda na domu, porodnice pa izražajo željo za tovrstne porode." Na pobudo RSK za ginekologijo in porodništvo je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (ZZBNS) pripravila Strokovne usmeritve za načrtovani porod na domu novembra 2015. Trenutno poteka dokončno usklajevanje dokumenta med ZZBNS in RSK za ginekologijo in porodništvo.

 

Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti povzema kompetence, ki jih za diplomirane babice določa Direktiva 2005/36/ES. Med drugim je kompetenca diplomirane babice tudi vodenje normalnega poroda in izvajanje epiziotomije ter nudenje nujne medicinske pomoči pri porodu v primeru odsotnosti zdravnika.

V letu 2015 sta bili na Ministrstvu za zdravje izdani dve dovoljenji za opravljanje zdravstevne dejavnosti na področju babiške nege v prostorih na domu pacienta in ena odločba o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev, in sicer:

·        dovoljenji sta bili izdani:


o        ŠPELI ŽABAR S.P., št. 0142-283/2014/7 z dne 27. 5. 2015
o        NINI RADIN S.P., št. 0142-297/2014/8 z dne 3. 8. 2015
·        vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev
o        JASNA GUMZE, 0142-150/2015/6 z dne 7. 7. 2015
       

Z odločbo Ministrstva za zdravje, št. 1630-182/2012/14 z dne 31. 12. 2015 pa je bila začasno, za dobo enega leta, vpisana v register izvajalcev v zdravstveni in babiški negi babica Ursula Walch.