Skoči na vsebino

KLINIČNE SMERNICE

 

 

 

Klinične smernice so priporočila o najboljši oskrbi določenih zdravstvenih stanj, ob upoštevanju razpoložljivih dokazov o najuspešnejših pristopih. Klinične smernice ne nadomestijo znanj in izkušenj zdravnika, temveč so pripomoček za sprejemanje odločitev o najprimernejših ukrepih, v specifičnih okoliščinah posameznega pacienta. Smernice lahko pomembno prispevajo k oblikovanju kliničnih poti, izobraževanju in usposabljanju zdravstvenih delavcev ter informiranju pacientov o predvidenem poteku zdravstvene oskrbe.

 

Razvoj kliničnih smernic je domena stroke. Ministrstvu za zdravje je izdalo Slovenski priročnik za smernice, ki upošteva nekatere uveljavljene modele programov za pripravo smernic, kot na primer SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network), nemške agencije za kakovost v medicini (Arztlichen Zentralstelle Qualitatssicherung, AEZQ) in Mednarodne mreže za smernice (International Guidelines Network, GIN).

 

Slovenski priročnik  za smernice (april 2003)