Skoči na vsebino

NACIONALNA KOMISIJA ZA OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB

Predsednica komisije: 
- doc. dr. Viktorija Tomič, dr. med., spec., Bolnišnica Golnik- KOPA 

 

Člani: 
- doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med., spec., Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
- prof. dr. Bojana Beovič, dr. med., spec., Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
- mag. Tatjana Mrvič, dr. med., spec., Univerzitetni klinični center Ljubljana, članica; 
- mag. Božena Kotnik Kevorkijan, dr. med., spec., Univerzitetni klinični center Maribor, 
- Matej Dolenc, dr. med., Splošna bolnišnica Jesenice, 
- dr. Špela Tadel Kocjančič, dr. med.,Univerzitetni klinični center, 
- mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., spec., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano, 
- Helena Ribič, dr. med., spec., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 
- prof. dr. Irena Klavs, dr. med., spec., Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
- Jolanda Munih, prof. zdr. vzg., Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
- Darija Musič, viš. med. s., dipl. ekon., Onkološki inštitut Ljubljana, 
- Zorica Pristov, dipl. m. s., mag. medk. menedž., Zdravstveni dom Ljubljana; 
- Marjetka Smolinger Galun, dipl. m. s., Dom Danice Vogrinec Maribor;

- Zoran Simonovič, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje, član;
- dr. Vesna Zupančič, dipl. m. s., mag. vzg. in men. v zdr., Ministrstvo za zdravje.Vsebine 

HIGIENA ROK


Higiena rok zdravstvenih delavcev je ključni dejavnik pri preprečevanju bolnišničnih okužb. V Sloveniji velja doktrina »5 trenutkov za higieno rok« (5 TRENUTKOV za higieno rok - plakat) v skladu z smernicami WHO (Hand Hygiene: Why, How & When?).

 

Kazalnik kakovosti »higiena rok« je bil v Sloveniji uveden leta 2014. Opazovanje higiene rok izvajajajo usposobljeni opazovalci, ki so pridobili certifikat za opazovalca higiene rok. Učne delavnice za opazovalce higiene rok so organizirane v sodelovanju Ministrstva za zdravje, Nacionalno komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb (NAKOBO) in Službo za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Ljubljana (več o kazalniku kakovosti "Higiena rok" in obrazci za opazovalce je dostopno tukaj.

 

- WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care  
- A Guide to the Implementation of the WHO Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy 
- Hand Hygiene in Outpatient and Home-based Care and Long-term Care Facilities: A Guide to the Application of the - - WHO Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategy and the “My Five Moments for Hand Hygiene” Approach 
- WHO: Clean Care is Safer Care