Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NACIONALNA KOMISIJA ZA SMOTRNO RABO PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL SLOVENIJE

Nacionalna komisija za smotrno rabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji je imenovana z namenom določanja politike za smotrno rabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji, načrtovanja ukrepov in merjenja učinkov na tem področju ter mednarodnih povezav.

 

Člani Nacionalne komisije za smotrno rabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji so:
- prof. dr. Milan Čižman, dr. med., višji svetnik, upokojenec, predsednik;
- prof. dr. Manca Mϋller Premru, dr. med., Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, članica;
- doc. dr. Irena Zdovc, dr. vet. med., Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, članica;
- dr. Anton Svetlin, dr. vet. med., Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, član;
- prof. dr. Bojana Beović, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, članica;
- Milena Radoha-Bergoč, mag. farm., Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, članica;
- Mag. Branko Šibanc, dr. med., Splošna bolnišnica Celje, član;
- dr. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med., Univerzitetni klinični center Maribor, članica;
- Vesna Bizjak, maf. farm., Univerzitetni klinični center Ljubljana, članica;
- doc. dr. Tonka Poplas Susič, dr. med., Zdravstveni dom Ljubljana, članica;
- Helena Ribič, dr. med., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, članica;
- Tom Bajec, mag. org. inf.,Tomtim d.o.o., Ljubljana, član;
- dr. Iztok Štrumbelj, dr. med., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, članica;
- doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, članica;
- Zoran Simonovič, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje, član;
- dr. Maja Šubelj, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje, članica;
- Maja Jurjevec, dipl. m. s., mag. org. inf., Ministrstvo za zdravje, članica;
- dr. Vesna Zupančič, dipl. m. s., mag. vzg. in man. v zdr., Ministrstvo za zdravje, članica.

 

Evropski akcijski načrt proti protimikrobni odpornosti (AMR)

 

Smernice EU za preudarno rabo antibiotikov za zdravje ljudi (2017/C 212/01)