Skoči na vsebino

NACIONALNA KOMISIJA ZA SMOTRNO RABO PROTIMIKROBNIH ZDRAVIL SLOVENIJE

Nacionalna komisija za smotrno rabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji je imenovana z namenom določanja politike za smotrno rabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji, načrtovanja ukrepov in merjenja učinkov na tem področju ter mednarodnih povezav.

 

Člani Nacionalne komisije za smotrno rabo protimikrobnih zdravil v Sloveniji so:
- prof. dr. Milan Čižman, dr. med., višji svetnik, upokojenec, predsednik;
- prof. dr. Manca Mϋller Premru, dr. med., Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, članica;
- doc. dr. Irena Zdovc, dr. vet. med., Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani, članica;
- dr. Anton Svetlin, dr. vet. med., Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, član;
- prof. dr. Bojana Beović, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, članica;
- Milena Radoha-Bergoč, mag. farm., Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, članica;
- Mag. Branko Šibanc, dr. med., Splošna bolnišnica Celje, član;
- dr. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med., Univerzitetni klinični center Maribor, članica;
- Vesna Bizjak, maf. farm., Univerzitetni klinični center Ljubljana, članica;
- doc. dr. Tonka Poplas Susič, dr. med., Zdravstveni dom Ljubljana, članica;
- Helena Ribič, dr. med., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, članica;
- Tom Bajec, mag. org. inf.,Tomtim d.o.o., Ljubljana, član;
- dr. Iztok Štrumbelj, dr. med., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, članica;
- doc. dr. Irena Grmek Košnik, dr. med., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, članica;
- Zoran Simonovič, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje, član;
- dr. Maja Šubelj, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje, članica;
- Maja Jurjevec, dipl. m. s., mag. org. inf., Ministrstvo za zdravje, članica;
- dr. Vesna Zupančič, dipl. m. s., mag. vzg. in man. v zdr., Ministrstvo za zdravje, članica.

 

Evropski akcijski načrt proti protimikrobni odpornosti (AMR)

 

Smernice EU za preudarno rabo antibiotikov za zdravje ljudi (2017/C 212/01)