Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NACIONALNE ANKETE

Nacionalna anketa o izobraževanju za pridobivanje kompetenc s področja kakovosti v zdravstvu in varnost pacientov 2016

Ministrstvo za zdravje je v Svetu za kakovost imenovalo delovno skupino za pripravo izhodišč za izobraževanje pridobivanja kompetenc s področja kakovosti v zdravstvu in varnosti pacientov.


Anketna raziskava o stanju izobraževanja o kakovosti in varnosti v visokošolskih zavodih, ki izvajajo študijske programa s področja zdravstva (klasifikacija ISCED 72),  je bila prvič izvedena leta 2008. Rezultati so bili predstavljeni na posvetu z naslovom« Ready for the future. Defining European Healthcare Through Innovation and Quality.« v Kranjski gori leta 2008, ko je Slovenija predsedovala Svetu EU (Robida, 2008).


Rezultati anketne raziskave med omenjenimi visokošolskimi zavodi (n = 7) v letu 2008  in  slabo uresničevanje priporočil  Luksemburške deklaracije (2005), Evropske komisije iz leta 2009, kjer se je Slovenija skupaj z Romunijo uvrstila na zadnje mesto izpolnjevanja priporočil Evropske komisije o varnosti pacientov (Evropska komisija, 2014), so spodbudili  Ministrstvo za zdravje, da je v Nacionalno strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010 – 2015)  opredelilo vzpostavitev sistema izobraževanja in usposabljanja s področja kakovosti in varnosti kot pomemben strateški cilj (Simčič, 2010).


Izziv  na področju izobraževanja zdravstvenih strokovnjakov je sistemizacija pristopa in formalizacija izobraževalnih okvirov, zlasti znotraj visokošolskih ustanov na področju medicine in zdravstvene nege. Namen je zagotovitev splošnih znanj in veščin iz področja kakovosti ter varnosti za doseganje uspešnejše zdravstvene obravnave kot so: veščine vodenja, komunikacija, medosebni odnosi, sistem osredotočenja na pacienta, izgradnja timov, kakovost in varnost zdravstvene obravnave itd. Do uresničitve tega strateškega cilja ni prišlo (Simčič, 2015).
Prva naloga imenovane delovne skupine je bila, da ponovno pregleda stanje  glede visokošolskega izobraževanja o kakovosti v zdravstvu in varnosti pacientov.


Namen anketne raziskave ni bil pridobivanje natančnih vsebin predmetov  kakovosti in varnosti v zdravstvu, pač pa priprave izhodišč in za vpeljevanje zahtev po kompetencah diplomantov vseh študijskih programov na področju zdravstva.

 

Nacionalna anketa o izobraževanju za pridobivanje kompetenc s področja  kakovosti v zdravstvu in varnost pacientov, 2016