Skoči na vsebino

POROČANJE O ZAPLETIH

 

UPRAVLJANJE Z VARNOSTNIMI ODKLONI IN TVEGANJI ZA VARNOST V ZDRAVSTVU

 

Na Ministrstvu za zdravje poteka projekt posodobitve sistema sporočanja in učenja iz opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov v zdravstvu (SenSys).  Projekt SenSys poteka ob podpori službe Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (SRSS). Sodelujoče ekspert je Torsten Breuerbach Larsen iz Danske (iz nacionalnega organa za varnost pacientov).
Obstoječi sistem spremljanja zgolj 7 opozorilnih nevarnih dogodkov, ki se sporočajo samo iz bolnišnic, bomo nadomestili z novim sistemom upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji v zdravstvu. Sporočanje vseh varnostnih odklonov  bo omogočeno vsem strokovnim delavcem in sodelavcev ter tudi pacientom. Aktivnosti potekajo v okviru treh ključnih nalogah: (1) priprava pravne podlage, (2) uvedba IT podpore sistemu in (3) razvoj kulture varnosti. Pilotsko preverjanje novega sistema se bo pričelo predvidoma v pričetku leta 2020.

Do uvedbe novega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost  veljajo za bolnišnice obstoječa navodila za  sporočanje o opozorilnih nevarnih dogodkov na Ministrstvo za zdravje.

 

Za posredovanje dokumentov, ki ne vsebujejo osebnih podatkov, na Ministrstvo za zdravje se lahko uporablja elektronski naslov: ond.mz(at)gov.si.

 

 

NAVODILA ZA SPOROČANJE IN OBRAVNAVO OPOZORILNIH NEVARNIH DOGODKOV ZA BOLNIŠNICE

 

- Navodila za sporočanje

- Sporočilo o opozorilnem nevarnem dogodku

- Vzorčno posledična analiza nevarnega dogodka

- Načrt ukrepanja

 

 

 

 

 

Akcijski načrt za posodobitev sistema spremljanja in izvajanja ukrepov glede opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov v Sloveniji

 

DELAVNICA

Na Ministrstvu za zdravje je 22. in 23. 5. 2017 potekala  delavnica o sistemskih rešitvah spremljanja in izvajanja ukrepov za opozorilne nevarne ter druge škodljive dogodke. Ministrstvo za zdravje je delavnico organiziralo v sodelovanju z Evropsko komisijo v okviru tehnične pomoči za podporo strukturnim reformam.


dr. Ana Medved

dr. Andrej Robida    

dr. Vesna Zupančič idr.

Torsten Larsen, Danska

Torsten Larsen, Danska

Felix Faucon, Francija

Felix Faucon, Francija

dr. Urban Nylén, Švedska

 

Projekt SenSeys


Projekt Posodobitve sistema sporočanja in učenja iz opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov (SenSys) poteka v sodelovanju s Službo Evropske komisije za podporo strukturnim reformam.  

 

V sredo, 28. 2. 2018, je na Ministrstvu za zdravje potekala prva izmed štirih delavnic.

 

Marianne Bjřrnř Banke, Danska

 

dr. Alenka Borovničar

 

dr. Vesna Zupančič


Torsten Breurbach Larsen, Danska

 

Torsten Breurbach Larsen, Danska