Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VODENJE KAKOVOSTI IN AKREDITACIJE

 

 

 

S publikacijo "Uvajanje izboljšav kakovosti v bolnišnice" predstavljamo nekaj orodij in metod, ki bodo pospešila izboljševanje kakovosti in varnosti v bolnišnicah.

 

V pričujočem dokumentu je omenjena odgovornost za uvajanje metod in orodij kakovosti in varnosti, ki jo imajo vodstva bolnišnic do pacientov, zaposlenih, ustanoviteljev in plačnikov. To seveda ne pomeni, da je kakovost in varnost posebna dejavnost bolnišnice, ampak je vpletena v vsakdanje zdravstveno in poslovno delo.
 
Za spremembe, ki so potrebne za izboljševanje kakovosti in varnosti, je pomembna predvsem kultura bolnišnice, ki jo razumemo kot vrednote, odnose, zaznavanje, usposobljenost in vzorce obnašanja, ki določajo  zavzetost, stil in strokovnost upravljanja celovite kakovosti in varnosti. To je filozofija najvišjega in srednjega vodstva, ki nezavedno vpliva na obnašanje in delovanje zaposlenih.
 
Izboljševanje kakovosti v zdravstvu se razvija v zadnjih 100 letih. Metode in orodja so oblikovana. Pri nas smo na začetku in pričujoči priročnik uvaja le nekaj od mnogih orodij in metod kakovosti in varnosti v zdravstvu. Pomanjkljivosti v večini zdravstvenih sistemov po svetu je veliko. Nimamo dokumentirane kakovosti zdravstvene oskrbe za najpomembnejše bolezni, ni ocene stroškovne učinkovitosti ali z drugimi besedami, ne vemo, kaj dobimo za javni denar. Obstajajo ogromni odkloni v izidih zdravljenja, drugih kazalnikih kakovosti in pri procesih. Nimamo sistematičnega spremljanja izidov zdravljenja.
 
Osnova za izboljševanje kakovosti in varnosti je merjenje in dokumentiranje  kakovosti. V literaturi so dokazi, da merjenje in spremljanje kakovosti, povratna informacija, strokovna presoja, samoocenjevanje in akreditacija in javna objava kazalnikov kakovosti vodi k izboljševanju zdravstvene oskrbe.

 

 

Vzpostavitev sistema akreditacije bolnišnic


V Sloveniji smo dejavno pristopili k aktivnostim za izpolnitev zahtev direktive, ki določa pravice bolnikov čezmejnega zdravstvenega varstva (sprejeta 28. 2. 2011) ter poenotili  pristop in usmeritev zdravstvenih organizacij na področju akreditacije zdravstvenih ustanov in postopkov vpeljave mednarodnih standardov zdravstvene obravnave, kot podlage za pridobitev akreditacije.

 

Na ministrstvu je bila imenovana delovna skupina strokovnjakov s področja vodenja kakovosti v sistemu zdravstvenega varstva, v katero so bili vključeni tudi predstavniki sekcije za kakovost v zdravstvu, svetovalci in predstavniki ZSS, nege in izvajalcev zdravstvenih storitev. Skupina je pripravila  dokument Model vzpostavitve sistema akreditacije  zdravstvenih ustanov  v Sloveniji, ki je bil sprejet na Zdravstvenem svetu.  Ena od nalog je bila prepoznati tudi mednarodno priznan standard, ki je podlaga za akreditacijo zdravstvenih ustanov. Izbora posameznih standardov, ki so podlaga za mednarodno akreditacijo zdravstvenih ustanov, ministrstvo za zdravje ne predpisuje, temveč prepušča odločitev menedžementu posamezne zdravstvene organizacije, vendar mora biti ta mednarodno priznana. Na podlagi omenjenega dokumenta je minister imenoval tudi Akreditacijski svet (AS) kot strokovno  posvetovalni organ ministra.


Letos so bile na podlagi standardov NIAHO mednarodno akreditirane že tri zdravstvene organizacije: KOPA Golnik, URI Soča in SB Jesenice. V postopku pridobitve je še SB Novo mesto, v postopku pridobivanja ponudb pa SB Izola, SB Murska sobota in SB Ptuj. SB Slovenj Gradec je v postopku pridobivanja akreditacije na podlagi standardov JCI.

 

  

Seznam zdravstvenih organizacij, akreditiranih na podlagi mednarodno priznanih zdravstvenih standardov