Skoči na vsebino

KATASTROFNA MEDICINA

 

Zdravstvena dejavnost v izrednem ali vojnem stanju, v krizi ali med naravno ali drugo nesrečo (v nadaljnjem besedilu: posebnih razmerah) je celota strategij, usmeritev, načrtov, programov, ukrepov, opremljenosti in dejavnosti potrebnih za učinkovito pripravljenost in odzivanje izvajalcev zdravstvene dejavnost na grožnje in tveganja. Področje katastrofne medicine je sestavljeno iz dveh podsistemov, in sicer obrambnih priprav in načrtovanja ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

  • Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečamiveč
  • Tablete kalijevega jodida več