Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

 

Pomemben vidik kakovosti in varnosti sistema zdravstvenega varstva predstavlja tudi delovanje in ukrepanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter kriznih razmerah. Dejavnost ministrstva v okviru varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami obsega zlasti:

  • Pripravo pravnih in drugih podlag za koordinacijo dela in sodelovanje z drugimi ministrstvi, organi in subjekti iz svoje pristojnosti v primeru naravne ali druge nesreče.
  • Sodelovanje pri pripravi pravnih in drugih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
  • Pripravo dokumentov za izvajanje ukrepov civilnega kriznega upravljanja v primeru naravne ali druge nesreče.
  • Pripravo oziroma izdelavo dokumentov s področja kriznega načrtovanja za primer naravnih ali drugih nesreč.
  • Sodelovanje in pripravo dokumentov  ter druge aktivnosti s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

  • Načrtovanje - državna varnost več 
  • Smernice - usmeritve za JZZ in NMP več 
  • Oprema služb NMP več