Skoči na vsebino

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

 

Pomemben vidik kakovosti in varnosti sistema zdravstvenega varstva predstavlja tudi delovanje in ukrepanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter kriznih razmerah. Dejavnost ministrstva v okviru varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami obsega zlasti:

  • Pripravo pravnih in drugih podlag za koordinacijo dela in sodelovanje z drugimi ministrstvi, organi in subjekti iz svoje pristojnosti v primeru naravne ali druge nesreče.
  • Sodelovanje pri pripravi pravnih in drugih aktov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
  • Pripravo dokumentov za izvajanje ukrepov civilnega kriznega upravljanja v primeru naravne ali druge nesreče.
  • Pripravo oziroma izdelavo dokumentov s področja kriznega načrtovanja za primer naravnih ali drugih nesreč.
  • Sodelovanje in pripravo dokumentov  ter druge aktivnosti s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 

  • Načrtovanje - državna varnost več 
  • Smernice - usmeritve za JZZ in NMP več 
  • Oprema služb NMP več