Skoči na vsebino

NAČRTOVANJE - DRŽAVNA RAVEN

Pomemben del varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je pripravljenost na te nesreče, saj s tem zmanjšujemo število žrtev. Pomemben del pripravljenosti je načrtovanje, saj s tem zagotovimo primerno organiziranost za teke razmere in predvidimo potrebne ukrepe za zmanjšanje posledic nesreče.

 

Načrt je razčlenjena zamisel zaščite, reševanja in pomoči v primeru nesreč. Na državni ravni se pripravo načrti za ukrepanje ob naslednjih nesrečah:

  • nesreče na morju,
  • množični pojav kužnih bolezni pri živalih,
  • potres,
  • poplava,
  • jedrska nesreča,
  • letalska nesreča,
  • železniška nesreča,
  • veliki požari v naravi in
  • terorizem.

Vsebina državnih načrtov je dostopna ne spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

 

Poleg omenjenih državnih načrtov zaščite in reševanja, je bil izdelan tudi Načrt pripravljenosti na pandemijo gripe.