Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OPREMA SLUŽB NMP

 

PRIKOLICE ZA MNOŽIČNE NESREČE

 

Izkušnje so pokazale, da oprema, ki jo imajo intervencijske službe (zlasti NMP, gasilci, Policija), ne zadostuje za reševanje in oskrbo večjega števila poškodovanih. Skladno s tem je Uprava RS za zaščito in reševanje financirala projekt razvoja lahke namenske prikolice z opremo za reševanje ob množičnih nesrečah. Prikolice vsebujejo opremo za reševanje in zdravstveno oskrbo večjega števila poškodovanih ter so namenjene za uporabo na območju pristojne regije, po potrebi pa tudi širše v državi in ob nudenju meddržavne pomoči.

 

Prikolice so glede na oceno ogroženosti (potres, množične nesreče na avtocesti in v predorih) nameščene oz. stacionirane v prostorih poklicnih gasilskih enot širšega pomena, ki tudi zagotavljajo prevoz prikolice in logistiko ob intervencijah. Lokacije prikolic:


• Celje (Zahodnoštajerska regija) –  opremljena;
• Murska Sobota (Pomurska regija) – opremljena;
• Koper (Obalna regija) – opremljena;
• Novo mesto (Dolenjska regija) – opremljena;
• Kranj (Gorenjska regija) – opremljena;
• Nova Gorica (Severnoprimorska regija) – prevzeta v uporabo, neopremljena;
• Državni logistični center Roje – še ni bila prevzeta v uporabo, neopremljena.

 

 

Prikolice za množične nesreče vsebujejo:


• opremo za razsvetljavo in električnimi napeljavami, transportnimi sredstvi, komunikacijskimi sredstvi in drugo tehnično opremo, ki jo je financirala Uprava RS za zaščito in reševanje in za katero skrbi pristojna gasilska enota.
• medicinsko opremo, material in zdravila,ki jo je financiralo Ministrstvo za zdravje ter za katero skrbi pristojna predbolnišnična enota NMP.

 

Oprema je shranjena oz. nameščena v aluminijastih zabojih oz. kovčkih (po barvah glede na sektorje zdravstvene oskrbe). Seznam po sektorjih.

 

Prikolica uporablja skladno z Navodilom za uporabo prikoliceza reševanje ob množičnih nesrečah, ki določa:
- namen in opis prikolice,
- zagotavljanje pripravljenosti prikolice,
- postopek ob uporabi (aktiviranju) prikolice in
- uporabo prikolice za potrebe usposabljanja in predstavitve dejavnosti in opreme s področja zaščite, reševanja in pomoči ter nujne medicinske pomoči širši javnosti.

 

Priloge navodila so:

 

 

Prikolica se aktivira skladno z Načrtom aktivacije prikolice v posamezni regiji. Izdelavo in usklajevanje načrta koordinira pristojna izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje.