Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SMERNICE/USMERITVE ZA JZZ IN NMP

Ministrstvo je odgovorno za stanje priprav za delovanje zdravstvene dejavnosti za primer naravnih in drugih nesreč, vojne, izrednih in kriznih razmer. To vključuje tudi pripravljenost in delovanje javnih zdravstvenih zavodov ter ukrepanje službe nujne medicinske pomoči v takšnih razmerah.

 

KEMIJSKE, BIOLOŠKE, RADIOLOŠKE IN JEDRSKE (KBRJ) NESREČE 

 

Vsaka nesreča zahteva ustrezen odgovor vseh sil in sredstev, ki so dostopni v neki družbi in okolju. Reševanje v nesrečah z nevarnimi agensi/snovmi je za reševalne ekipe močno oteženo prav zaradi velike nevarnosti, da tudi reševalci postanejo žrtve. Pri reševanju v nesrečah z nevarnimi agensi/snovmi so tako potrebni posebna opremljenost, zaščita in dodatna usposobljenost zdravstvenega in drugega osebja za varno, pravilno in učinkovito obravnavo ponesrečencev. Pri reševanju tako kompleksnega problema je potrebna sistematična strokovna obravnava, ki je razdelana v Smernicah za delovanje služb NMP ob KBRJ nesrečah

 

NUJNA MEDICINSKA POMOČ PRI IZPOSTAVAH S SOLZIVCEM

 

Navodila za ravnanje in oskrbo v primerih izpostavah s solzivcem, ki so povzeta po navodilih Centra za zastrupitve Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

 

 

 

 

MNOŽIČNE NESREČE

 

Zaradi omejenih kadrovskih in materialnih zmogljivosti je ustrezno načrtovanje, organizacija in delo ob množičnih nesrečah ključnega pomena za obvladovanje, ukrepanje in oskrbo večjega števila poškodovanih. Organizacija dela, prerazporeditev osebja, prostorov in opreme postanejo enako pomembni elementi kot samo strokovno ukrepanje. Uspešnost delovanja zdravstvenega sistema oziroma služb nujne medicinske pomoči ob nesrečah z velikim številom poškodovanih je odvisna od učinkovitosti priprav na take dogodke. Pomembna vloga pri tem gre zanesljivo načrtovanju delovanja in odzivanja zavoda ter zaposlenih ob takih nesrečah. Smernice za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah zagotavljajo na nacionalnem nivoju enotno in usklajeno načrtovanje ter delovanje sistema nujne medicinske pomoči.


Z načrtom za delovanje ob množični nesreči predvidimo organizacijske prijeme in metode, s katerimi poskušamo zagotoviti, da služba (nujne) medicinske pomoči in zavod nesrečo obvlada v čim bolj optimalnem času za oskrbo po možnosti vseh pacientov. Pri načrtovanju in ukrepanju je treba upoštevati tudi posebnosti posamezne službe oziroma zavoda in okolja. Smernice vsebujejo tudi predloge oziroma obrazce (opomniki, evidence ...), ki  jih lahko zavodi uporabijo kot pomoč pri načrtovanju in ukrepanju, hkrati pa prilagodijo lokalnim razmeram in potrebam zavoda.

PRILOGA 1:   OBRAZCI ZA DISPEČERJA
PRILOGA 2:   OBRAZEC – EVIDENCA PREVOZOV DISPEČERSKE SLUŽBE
PRILOGA 3:   OBRAZEC – PROSTE ZMOGLJIVOSTI BOLNIŠNIC
PRILOGA 4:   VSEBINE KOMPLETOV ZA VODILNE FUNKCIJE
PRILOGA 5:   OPOMNIK ZA VODJO INTERVENCIJE
PRILOGA 6:   OPOMNIK ZA VODJO PRIMARNE TRIAŽE
PRILOGA 7:   OPOMNIK ZA KOORDINATORJA PREVOZOV 
PRILOGA 8:   OBRAZEC – POMEMBNI PODATKI O DOGODKU
PRILOGA 9:   OBRAZEC – EVIDENCA PONESREČENCEV
PRILOGA 10: OBRAZEC – EVIDENCA PRISPELIH EKIP
PRILOGA 11: OBRAZEC – EVIDENCA PREVOZNIH SREDSTEV
PRILOGA 12: OBRAZEC – EVIDENCA PREVOZOV 
PRILOGA 13: OBRAZEC – EVIDENČNI LIST OPREME IN MATERIALA