Skoči na vsebino

MREŽA NA PRIMARNI, SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI

  • Javna mreža primarne zdravstvene dejavnosti več
  • Organizacija neprekinjenega zdravstvenega varstva več
  • Laboratoriji za izvajanje preiskav več
  • Zobozdravstvo več
  • Referenčne ambulante več
  • Racionalizacija mreže porodnišnic več