Skoči na vsebino

NACIONALNI INŠTITUT ZA OTROŠKE SRČNE BOLEZNI

Vlada RS je svoji redni seji, dne 21. 12. 2017, sprejela Sklep o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni in iz naslova ustanoviteljskih obveznosti zagotovila potrebna zagonska sredstva za vzpostavitev delovanja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni.

 

Otroška srčna kirurgija Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani je bila vzpostavljena v 60-letih prejšnjega stoletja in je postala glavni pediatrični napotitveni center za bolnike s prirojenimi srčnimi napakami na območju tedanje Jugoslavije. Po osamosvojitvi Slovenije so se razmere v otroški srčni kirurgiji popolnoma spremenile in poslabšale. Nastali so problemi, ki so vplivali na izide zdravljena, katastrofalne odnose med posameznimi strokami in posameznimi zdravniki, kar je tudi ugotovila mednarodna komisija v poročilu za obdobje 2007-2013.


Vlada RS se je s sklepom št. 16100-1/2017/2 z dne 26. 10. 2017 seznanila z aktivnostmi na področju izvajanja dejavnosti obravnave otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja in dala soglasje k nadaljevanju aktivnosti za vzpostavitev, zagon in delovanje Centra za obravnavo otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja.

 

Nadalje je Vlada RS sprejela sklep št. 16100-1/2017/4 z dne 9. 11. 2017, s katerim je določila, da se zaradi razmer na področju izvajanja dejavnosti obravnave otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja do ureditve razmer v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Center za obravnavo otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja oblikuje kot samostojni javni zdravstveni zavod. Ministrstvo za zdravje nemudoma oziroma v najkrajšem možnem času pripravi vse potrebno za vzpostavitev javnega zdravstvenega zavoda Center za obravnavo otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami ter ostalimi obolenji srca in ožilja. 

 

Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni je samostojni javni zdravstveni zavod, organizacijsko izven Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, v sedanjih prostorih Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, ki ga ustanovi Vlada RS.

 

V Nacionalnem inštitutu za otroške srčne bolezni bodo stalno zaposlene vse strokovne skupine v različnih deležih, ki so potrebne za kvalitetno in varno izvajanje diagnostike in zdravljenja otrok in odraslih s prirojenimi srčnimi napakami, kakor tudi otrok s srčnimi boleznimi. Zagotovljena bo stalna dostopnost sprva tujega kardiologa in kardiokirurga, kar pomeni poleg nujnega zagotavljanja varnosti izvajanja storitev, tudi večjo razpoložljivost prostih kapacitet ključnih človeških virov. Pomembna naloga tujih strokovnjakov pa bo tudi stalno učenje domačih zdravnikov in ostalih strokovnih skupin.